SCP-CN-20210401-J (Dutton Speedwords)
rating: +1+x
blank.png
tom.png

Js Tom!

Nobek Name d Ut: Menex Tom

Kla: Shrt

Od d Ku: Lox.

Nari: CN-20210401-J e u gele zoza d ined kine m lox har. L om e u aro a ul om/im (idys: pap d revi) qu p e puvd "lo" i l mato sig. Ti def d "lo" e cern i l tesz & e atebed e ipmen.

CN-20210401-J hab vus regs. Qe l om sen ul om qu p e ipmen gevd a l im "lo", l Stak Od d Planck e edofd, ufy l max d l wesm d ti arok i al ozl nod bev nu.

Nari d l Stak Od d Planck (libotd a erz d pla ⑨ & ov)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License