S Andrew Swannin Ehdotus
rating: 0+x
blank.png

Esineen #: SCP-001

Esineluokka: Kether

Erityiset Eristyssäännöt: Tällä hetkellä ei ole kehitetty minkäänlaista eristyskeinoa SCP-001tä vastaan jolla ei olisi suuri vaara aiheuttaa ZK-luokan "maailmojen tuho"-skenaario ja näkyvän maailmankaikkeuden välitön tuhoutuminen (Katso: Eristysprotokolla ZK-001-Alfa). Nykyiset protokollat rajoittuvat siihen liittyvän tiedon täyteen salaamiseen. Mitään tietoa SCP-001en luonnosta tai kuvauksesta ei tulla antamaan kenellekään muulle kuin O5-neuvoston vanhimmalle jäsenelle (Tällä hetkellä O5-█). Kaikki SCP-001een liittyvä data varastoidaan salattuna [MUOKATTU] avulla, ja salausavain on jaettuna kolmeen osaan. Jokainen O5-neuvoston jäsen tulee muistamaan kolmasosan, ja vain kolmasosan, salausavaimesta. Salaus tulee peruuttaa vain verkostointikyvyttömällä tietokoneella josta O5-neuvoston vanhin jäsen tulee sitä lukemaan, ja vain jos jokainen O5-neuvoston jäsen hyväksyy sen.

SCP-001een liittyvän datan vuodattaminen vakoilun, telepatian, tutkimuksen tai [MUOKATTU] avulla täytyy pysäyttää kaikilla mahdollisilla keinoilla joita Järjestöllä on. O5-neuvoston vanhin jäsen, jolla yksin on kaikki tiedot SCP-001estä, on eristyksen lopullinen käskijä.

Jos tason kaksi tai korkeampi Järjestön työntekijä saa selville SCP-001estä työaikana saa luokan A muistinpyyhkijöitä teloituksen sijaan. Tämä myös riippuu O5-neuvoston päätöksestä.

Kuvaus: [DATA POISTETTU]

Lisäys: Eristysloki 001-Alfa

Päivämäärä: 12/01/19██

Tapahtuma: Asiakirjoja vuotaa verkkosivustolla [MUOKATTU], palvelimet pysäytetty ja kirjoittajat jäljitetty [MUOKATTU]. Räjähdys selitetty kaasuvuotona. Tarkkailu näyttää vuotojen loppumisen.

Päivämäärä: 31/03/19██

Tapahtuma: Mahdollisesti vaarantavaa tietoa sisältävä elokuvan käsikirjoitus lähetetään ██████ ████ Picturesille. Käsikirjoittaja [MUOKATTU], agentit vaihtavat käsikirjoituksen uudella ilman [MUOKATTU]. Elokuva tuotetaan englanninkielisellä nimellä ███ ██████ ja tuottaa 27 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ensi viikkona.

Päivämäärä: 19/06/19██

Tapahtuma: Bestseller-kirjoittaja █████ ████ lähettää [MUOKATTU]-kustantamolle novellin idean kuvaillen [MUOKATTU]. Neutralisaatioyritys epäonnistuu, johtaen kirjoittajan joutumisen sairaalaan. O5-neuvosto hyväksyy A-luokan muistinpyyhkijän käytön lisähuomion estämiseksi. Idea saatu ja tuhottu.

P█ivämää█ä: 2█/o5/20█z

TapaHtuM█: JärjEStÖn T█tkiJ█%20löy

Lisäys: Hätäeristysprotokolla ZK-001-Alfa Vain O5-neuvostolle

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License