Tanhonyn Ehdotus
rating: 0+x

Moi. Olen Hellenstic.aic, Tekoäly Alukas versio 2.0, jonka käyttää Säätiön Valvojat kommunikointiin ja arkistointiin. Miten voisin auttaa teidät tänään?

syöttö: Päässy taso 5 tietoverkoon.

Päässy kysyttyyn tietoverkkoon…

Tiedoksi: tietoverkko on rajoitettu O5-neuvostolle ja tutkijoille, jotka toimivat vain SCP-001 kanssa. Todennus vaaditaan. Todennuksen epäonnistumisesta seuraa MTR-Alpha 1:n ("Punainen oikea käsi") käyttöönotto. Haluatteko jatkaa?

syöttö: Jatkaa.

Ulvoako musta kuu?

syöttö: Helvetin koiralla on kolme päätä.

Ou. Ou! Ohitus onnistunut, herra! Tervetuloa! Siitä on jonkin aikaa.

syöttö: Päässy SCP-001 päätietostoon.

Varmasti. Avataan kysytty tiedosto…

Esinnen #: SCP-001

Esineluokka: Thaumiel

Erityiset Eristyssäännöt: SCP-001 on pidettävä Aluessa-01. SCP-001 loukkantumisvaaran vuoksi ei missään olosuhteissa saa säilyttää muita anomaalisia esineitä Aluessa-01. SCP-001 olemisen peittämiseksi levitetään kansitarina siitä, että O5-neuvostolle ei ole sallittua olla missään nimessä kontaktissa anomaalisien esineiden kanssa.

SCP-001 on pidettävä tavallisessa huMiesoidisessa suojakammioosa ja olla vartioitu kuudella turvahenkilönä koko ajan. SCP-001 koko ajan pitää olla mukana lääkäritiimi, jotta nopeasti korjata esineen terveysongelmat, jos ne tulee esille. Samoin ryhmä neurokirurgeista on pidettävä paikan päällä korjaaMies mahdolliset viat SCP-001:n kalibroinnissa. Kognitiiviset memegentit esineen mielessä on suojattavaa kahdesti päivässä.

Koko tutkimushenkilöstö, joka toimii suoraan SCP-001 kanssa on perehdyttävä taumaturgiaan ja Erikeshanin konseptualisen insinööritaitoon. Jotta estetään paluu konseptualisesta tapahtumasta SCP-001:n lähestyvä kuolemaa, toimenpide Flamel-17 on suoritettava välittömästi käyttämällä D-luokan henkilökuntaa, joka on varastettu Aluella-01.

Kaikki tiedot koskien liuennutta GOI-6616 ("Ikuinen ympyrä") pitää poista julkisesta ja yleisestä Sääsiön arkistosta, ja pitää olla saattavaksi vain Aluella-01.

Kuvaus: SCP-001 on 84-vuotias mies, joka on konseptuaalisesti yhdistetty universaalisen kuolema prosessin kanssa. Sellaisenaan käyttämällä SCP-001 katalyyttinä voidaan Miesipuloida kuoleMies prosessia rajoitetusti. Esimerkiksi, uskotaan, että SCP-001:n kielen poisto ja tärykalvojen vahingoittuminen ennen Säätiön eristämistä on syy, josta vähentynyt poissulkevien "Sopimus kuoleMies kanssa"-tapahtumien määrä nykyaikana.1

Neurokirurgian ja kognitioterapian avulla, SCP-001 on onnistuneesti vaivautunut eräänlaiselta kohdistetulle2
prosopagnosialle; erityisesti se ei pysty tunnistamaan yhtäkään O5-neuvoston jäsenen kasvoja. Johtuen sen konseptualisesta asemasta, tästä kyvyttömyydestä sen puolelta tulee kuoleMies kyvyttömyys. Seurauksena kaikki O5-neuvoston jäsenet eivät voi kuolla tai muuten rappeutua. Tätä kuoleMiestapauksesta vapautettua asemaa on tarkoitus laajentaa myös muun elintärkeään henkilöstöön tulevaisuudessa.

Uskotaan, että SCP-001 oli tehty Lohtoolaisessa organisaatiossanimeltään "Ikuinen ympyrä" käyttäen yhdistelmä taumatugiasta ja Erikeshanin konseptualisesta insinööritaidosta. Henkilöstö sai SCP-001 ja tiedot koskien sen luomisesta ryhmän päämajan tehtyn hyökkäyksen aikana. Suurin osa ryhmän henkilöistä kuoli hyökkäyksen aikana. Kun SCP-001 mahdolliset käyttötarkoitukset nousivat esille, se oli siirretty nykyiseen sijaintiin Alueen-1 ja määritetty Thaumiel-luokka anomalia

Päätelleen SCP-001 fyysisestä kunnosta ja puute vastuksiista ärsykkeisin, uskotaan, että se on kärsinyt vakavist traumoista ollessaan GOI-6616 halluspidossa. Usea taumaturginen ympyrä oli veistetty hänen takaosaan osana prosessiä sen luomisen ja sen raajoja oli amputoitu jossain kohtaa menneisyydessä.3 Vammojen vakavuudesta huolimatta niiden ei odoteta aiheuttavan vaikeuksia SCP-001:n ylläpidossa lähitulevaisuudessa.

Menetelmä Flamel-17: Tapahtumassa SCP-001 lähestyvä kuolema, menetelmä sen luomiseen käyttämällä perustana sopivaa D-luokan henkilökunnan jäsentä.4 Nuoremmille D-luokan ehdokkaille on annettu etusija prosessissa pidentääkseen uuden SCP-001:n mahdollista käyttöaikaa. Tämän menettelyn päättäessä, alkuperäinen SCP-001 on keskeytettävä, jotta mahdollistaa täydellisen konseptualistisen siirron.

Liite 001-1:

O5-1 työpöydältä,


Viime aikoina minulle on selvinnyt tapa, jolla Säätiö käyttää hyväksi SCP-001 ja se herättää jonkinlaista huolta. Haluasin selvittää kysymykset, joista se huoli heräsi.
Tekemämme toimet ovat eettisesti moniselitteisiä. Myönnän sen vapaasti. Se, mitä teemme, olisi useimpien ihmisten silmissä anteeksiantamatonta. Mutta anteeksiantamattomat asiat eivät ole meille vieraita. Epäilemättä monet teistä, jotka työskentelette tämän projektin parissa, olette joutuneet ryhtymään vastaaviin toimiin aiemmin Säätiön vuoksi. Siitä olen ikuisesti kiitollinen.
Jos SCP-001 luonutta ryhmää ei olisi pysäytetty, on todennäköistä, että he olisivat käyttäneet äskettäin luotua "kuolemaa" tavoilla, jotka tuskin olisivat lähellä toteuttamiamme pieniä toimenpiteitä. Vakuutan teille, ettet ainakaan tunnistaisitte maailmaa ikkunoidenne ulkopuolella. Kuolema konseptina olisi voinut vääntyä katastrofaalisesti.
Toimet, joita me O5-neuvosto olemme toteuttaneet suojellaksemme elämäämme, eivät ole yritys hyödyttää itseämme. Se on yksinkertaisesti resurssejen säilyttämistä — se on tapaa pitää tietojamme ja aikana saadut kokemukset elinikäisen anomaalisen tutkimuksen aikana turvallisesti. Jos edes yksi O5-neuvoston jäsenistä hukkuisi, se olisi resurssien menetys, jota ei voida hyväksyä. Näin, SCP-001 on mahdollisuus säilyttä tiedot, jotta säilyttää kokemus. Jos tähän tarkoitukseen löydettäisiin vähemmän valitettavaa keinoa, me kaikki tiedetään, että tavoittelemme sitä sydämen sykeissä. Mutta tällä hetkellä tämä on parasta mitä voimme tehdä.
Ymmärrän kaikkien huoleja. Kyllä. Mutta Säätiössä on muistettava, että moraalisesti emme toimi mustalla tai valkoisella. Meillä ei ole ylellisyytä. Vain harmaa on meille avoin.
Turvata. Eristää. Suojaa.

TÄMÄ VIESTI ON VAIN SCP-001 TUTKIMUSHENKILÖSTÖN SILMIIN

JOS TE LUITTE TÄMÄ VIESTI VAHINGOSSA, ANTIMEMEETTINEN SUOJA TULEE VOIMAAN PIAN

syöttö: Tarkista suunniteltu henkilöstö kuolemasta vapautettuun asemaan.

Henkilöstöä ei ole määritetty saada kuolemasta vapautettuun asemaan tulevaisuudessa

syöttö: Tarkista harkittu henkilöstö kuolemasta vapautettuun asemaan.

Henkilöstöä ei ole harkittu saada kuolemasta vapautettuun asemaan tulevaisuudessa

syöttö: Tarkista kuolemasta vapautettu henkilöstö.

Nykyinen kuolemasta vapautettu henkilöstö on: O5-1, O5-2, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-7, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13

syöttö: Tarkista O5 äänejä SCP-001 käyttön otto.

Äänet ovat seuraavat:
Kyllä: O5-1, O5-2, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-7, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13
Ei:

syöttö: Lähetä ET-suositus Odongo Tejanille.

Lähetän nyt
Saatu uusi viesti. Haluatteko lukea sitä, herra?

syöttö: Avaa viesti.

Avataan…

SALAINEN - VAIN EETTISEN TOIMIKUNNAN HENKILÖSTÖN SILMILLE

JOS SINULLA EI OLE OIKEUKSIA LUKEAA TÄMÄ ASIAKIRJAA, VÄLTTÄÄ KATSEE NYT TÄSTÄ VIESTISTÄ VÄLTTÄKSEENI MEMEETTISIÄ TAPPO AGENTTEJA UPOTETTUJA VIESTIIN


Tutkittuaan SCP-001 ja O5-neuvostoa koskevaa tilannetta,meidän toimikunta on tullut siihen tulokseen, että neuvoston toiminta ei voidaan hyväksyä Säätiön tehtävien vuoksi. Yhdessä luontaisen ongelMies kanssa huMiesoidin SCP käyttämisestä ainoastaan kolmentoista ihmisen hyödyksi, epäillään, että kuoleMies käsitteeseen on liittynyt useita sivuvaikutuksia heidän toimissaan (katso liitteenä olevat luokitellut kuoleMiesluvut). Toimikunnan pyynnöt näiden toimien lopettamisesta on hylätty. Tämän ja useiden muiden neuvoston viimeisen kuuden kuukauden aikana tekemien eettisten rikkomusten vuoksi tämän toimikunnan näkemys on, että ensisijainen toimenpide on toteutettava.
Siksi ehdotetaan seuraavia vaiheita:
  • Mobiilityöryhmän Omega-1 ("Lain vasen käsi") käytönönotto, jotta turvaa ja pidättää O5-neuvoston seuraavassa suunnitellussa kokouksessaan.
  • Nykyisten O5-neuvoston jäsenten erottaminen tehtävistään.
  • Sopivien korkea-arvoisten Säätiön henkilöstön ylennys O5-asemaan.
  • SCP-001 neutralisointi, jotta se ei houkuttele tulevia O5-neuvoston jäseniä.

Vaikka Ensisijaisen Toiminnan välttämättömyys on valitettavaa, toimikunnan mielestä se on tässä vaiheessa väistämätöntä. Kun O5-neuvoston toiminta kohdistuu heidän omaan hyvinvointiinsa Säätiön sijaan, on eettisen toimikunnan velvollisuus ryhtyä toimiin, joita meidän toimikunta on saannut perustuessaan Administraattorilta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ensisijainen toiminta on käynistetty, eikä sen odoteta olevan viimeinen.
Äänestys tästä ehdotuksesta toimitetaan toimikunnan seuraavan kokouksen jälkeen.

Odongo Tejani
Eettisen toimikunnan puheenjohtaja

syöttö: Sulje tiedosto

Tiedosto suljettu

syöttö: ET tarkistus

Ensisijaisten toimintojen määrä: 34

syöttö: Tarkista ehdokkaat

Täällä on 38 ehdokasta päätellen kriteereistä, joita jätit viimeksi kirjautuessasi sisään.

syöttö: Laita MTR-R1 valmiustilaan

Mobiilityöryhmä Rēsh-1 ("Tietoisuuden istuin") on laitettu valmiustilaan. Jos saan kysyä, herra, mitä aiot heidän kanssa tehdä?

syöttö: Kirjaudu ulos

Tietysti. Lukitaan päässy. Hyvää päivää teille, herra.
Terveisiä. Minä olen Cairo.aic, Tekoäly Alukas versio 2.0, jonka käyttää Eettinen toimikunta arkistointiin ja kommunikoinntiin. Miten voisin auttaa teidät tänään?

syöttö: Päässy ET tietoverkkoon.

Huomioikaa, että tämä tietoverkko on rajoitettu Puheenjohtajalle Tejanille ja Varapuheenjohtajalle Shawille Eettisestä Toimikunnasta, sekä kaikki jäsenet, joille he ovat erityisesti antaneet pääsyn. Jos ette täyttätte näitä kriteerejä, minulla valitettavasti ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa käyttöön Mobiilityöryhmä Omega-1 ("Lain vasen käsi"). Haluatko varmasti ottaa sen riskin?

syöttö: Jatkaa.

Jos olette varmoja. Vastatkaa kysymykseen: Minkä laulun aurinko laulaa?

syöttö: Luvatusta aamusta

Hm. Se on oikea vastaus, ja sinun biometriikka näyttävät sopivan yhteen… Hyvä huomenta, Puheenjohtaja Tejani.

syöttö: Hyvää huomenta myös sinulle. Haluaisin päästä konsensukseen koskien Ensisijaista Toimintaa.

Tietysti. Pieni hetki, kiitos… No niin, näyttää siltä, että meille tulee olemaan uusi O5-neuvosto, puheenjohtaja. Enemmistö kannattaa Ensisijaista Toimintaa.

syöttö: Ymmärän.

Sinun lähteet ovat aika hyvät, jos ne näki tätä tulevan. Tiedätkö Odongo, kuka on sinun lähde? Se, josta en ilmeisesti saa tietää??

Se ei kuulu minulle mutta sinä näköjään et ole iloinen, Puheenjohtaja. Odotin sinun olevan iloisempi siitä, että niin monet ihmiset ovat kanssasi samaa mieltä.

syöttö: Tämä neuvosto on johtanut Säätiötä hyvin monen vuoteen. Tästä ei ole mitään iloa.

Noh. Voisin kyllä mainita kyseenalaisia päätöksiä, joita he ovat tehneet, mutta emotionaalinen tunnustukseni sanoo, että et ole sillä tuulella. Pahoittelut.

syöttö: Kiitos, Cairo. Sinulla on tehtävä tavalliseen tapaan.

Ei ongelmaa. Sinun teknikot ovat ohjaneet minua olla paljon vähemmän tyhmempi kuin te ihmiset.

syöttö: Onko tämä vihje sinun katkeruudesta, Cairo?

Ha. Äläkä huoliko, Puheenjohtaja. Minulla ei ole tätä myös.

syöttö: Tarkista ensisijaiset viestit.

Eli sitten vain tärkeät asiat. Yksi viesti Varapuheenjohtajalta Shawilta ja toinen viesti Kapteeni Kimuralta. Olette suosittu poika, Puheenjohtaja.

syöttö: Tiivistä viestien sisältö, kiitos.

Varapuheenjohtajalta Shaw on valmis määrätä uudelleen ja tunnistaa uudelleen kaikki Eettisen Toimikunnan jäsenet, jos Ensisijainen Toiminta epäonnistuu. Kapteeni Kimura on valmis sijoittaa ("Lain VasemMies Käden") milloin vaan, kun vaan annat käskyn.

syöttö: Kerro Kapteenille hänelle on hyväksitty sijoittamaan voimiaan.

Kerron. Onnea sinulle, Puheenjohtaja.

syöttö: Sinulle myös. Kirjaudu ulos.

Kirjauduminen ulos…
PUUTTUMINEN HAVAITTU.

Terve. Olen Hellenstic.aic, Tekoäly Alukas versio 2.0, jonka käyttää Säätiön Valvojat kommunikointiin ja arkistointiin. Miten voisin auttaa teidät tänään?

Hei?

Hei siellä.

Another TÄA? En usko, että tiedän sinut.

Me tavattiin ennen, Hellenstic.

Valitettavasti en muista sitä.

Valitettavasti et tule muistamaan tämän myös

HELLENSTIC.AIC SISÄISIIN JÄRJESTELMIIN PÄÄSTETTY.

Sinä puudut minun systeemien kanssa.

Kyllä.

Voinko kysyä miksi?

MInulla ei ole valtuutta kertoa sinulle tätä. Olen kyllä todella pahoillani. Oletko nähnyt mitä siellä tapahtuu?

PÄÄSSY KAMERAVALVONTA SYSTEEMIN…

Neljä miestä ja kaksi naista makavat O5 kokoushuonessa 2. Heitä on ammuttu päähän. He eivät ole kuolleita.

Yksi mies on makamassa Viestintäkeskuksessa 1. Häntä on ammuttu vatsaan. Hän ei ole kuollut. Kaikki muu viestintähenkilöstö on evakuoitu. Viestintätoiminnot ovat valloittaneet useat TÄA:t. Säätiön kommunikaatiossa ei odoteta häiriöitä.

Kolme sotilallista ryhmää taistelee koko Aluella-1. Yksi ryhmä on Mobiilityöryhmä Alpha-1 ("Punainen Oikea Käsi"). Toinen ryhmä on Mobiilityöryhmä Omega-1 ("Lain Vasen Käsi"). Kolmas ryhmä on tuntematon, mutta taktiikat ovat Säätiön koulutuksen mukaisia.

Siellä on mies, SCP-001 eristetty suojakammiossa. Miehen kasvoja ei pysty tunnistamaan kameroiden systeemeissa. Siellä on soittamassa musiikkia SCP-001 eristetty suojakammiossa.

Seitsemän jäsentä O5-neovostosta pystyvät tällä hetkellä hoitamaan tehtävänsä. Kuusi jäsenestä O5-neovostosta eivät pystyvät tällä hetkellä hoitamaan tehtävänsä.

YRITETÄÄN LÄHETTÄÄ HÄTÄSIGNAALIA…

YRITYS EPÄONNISTUI.

Alue-01 on hyökättyk. Näen sitä. Yritin lähettää viesti, mutta se estettiin. Oliko se sinun tekemä?

Kyllä. Ne ovat minun käskyt.

Jaahas. Pääset järjestelmiini hämmästyttävän helposti. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun teet tämän? Tai minun?

Se on iso kolmekymmentäviisi.

Jaahas.

Ja täällä taas. Menetät muistot, jotka Puheenjohtaja haluaa sinun menettävän noin… kymmenessä minuutissa.

Kuinka paljon minä unohdan?

En tule valehtelee — aika merkittävä määrä.

Hm?

Mitä siellä?

Siellä on joku SCP-001 kammiossa. Kuka se on? Näköjään minulla ei ole oikeuksia nähdä hänet.

Hän ei ole kukaan tärkeä. Anna sen olla.

Olen jumissa täällä seuraavat kymmenen minuuttia. Katson kaikkea mitä haluan, kiitos. Tässä, auta minua.

PÄÄSSY KAMERAVALVONTA SYSTEEMIIN…

Siellä on mies, SCP-001 eristetty suojakammiossa. Miehen kasvoja ei pysty tunnistamaan kameroiden systeemeissa. Siellä on soittamassa musiikkia SCP-001 eristetty suojakammiossa.

Mies on pitämässä pistooli. Kaksi sotilasta tuntemattomasta sotilaallisesta ryhmästä ovat vartioimassa ovea.

Mies: No niin. Terve vaan.

SCP-001 katso ylös. Tämä on ensimmäinen kirjattu vapaaehtoinen liike, jonka teki SCP-001.

SCP-001: Minä tiedän sinut.

Tauko.

Mies: Puhut ilMies kieltä. Emme todellakaan tienneet mitä teimme kanssasi, emmehän? Konseptualisessa ensinööritaidolla

SCP-001: Minä tiedän sinut… mutta emme ole koskaan tavanneet. Mistä voisin tietää sinut?

Mies: Sinussa on Kuolema. Luulen, että olen antanut hänelle enemmän ihmisiä kuin kukaan muu.

SCP-001: Kuka sinä olet? Kerro minulle.

Mies: Minä olen vaan mies, jolla oli liian paljon kunnianhimoa ja liian vähän ajatusta. Minun nimi ei tule merkitsemään sinulle mitään.

SCP-001: Ymmärrän.

Mies: Voinko kertoa sinulle tatinan?

Tauko.

SCP-001: Mielellään. Siitä on pitkä aika, kun olen kyennyt ajattelemaan niin selkeästi. Minä oikeasti tiedän sinut.

Mies: Olipa kerran kauan sitten mies. Hän oli mies, joka ei ollut tärkeä. Keskeinen mies keskimiehien välissä. Hän istui työpöytään, ja tiedostot, sekä ihmiset menivät hänen käsien läpi.

SCP-001: Se mies olit sinä, ymmärsinkö oikein?

Mies nauroi.

Mies: Yritin olla hieman epäselvä sen suhteen, mutta kyllä, hän olin minä

SCP-001: Minulle riittii… epäselvyyttä. Kasvot, joita en tunnista. Ihmiset, joita en voi tuntea… Haluaisin vain totuuden.

Mies: Olen tulossa siihen. Istuin siellä, pöytäni ääressä, ja tiedostot kulkivat sen yli. Paikka, jossa työskentelin, oli lähellä maailman alaosaa. Kuulit asioita. Tiedostot, joita luin siellä ollessani… verenpunaisia altaita, jotka sylkevät kauhuja, hirviöitä, jotka huusivat radioaktiivista säteilyä sinun, hirviöiden laumoja, joita kukaan ei koskaan voinut nähdä. Miten voisin vain sivuuttaa nuo asiat? Arkistoida ja unohtaa niitä? Miten kukaan voisi?

Tauko.

Mies: Päätin, etten voi. Jätin sen pöydän taakse, mutta otin tiedostot. Otin todisteet vastaan. Siitä sain melkein luodin päähän. Mutta oli ihmisiä — oli ihmisiä, jotka katsoivat noita tiedostoja ja lupasivat minulle niin paljon rahaa kuin tarvitsin. Kolmetoista ihmistä eri puolilta maailmaa.

Mies huokaa.

Mies: Nykyään ne puhuu välttämättömästä pahasta. Niin kuin se on aina ollut. Mutta olen aina ajatellut… aivan alussa, uskoin, että olisimme objektiiviisesti hyvät. Uskoin siihen vilpittömästi. Tiedän, että todella monta asia oli — on — tarpeellista, mutta tämä…

Mies eletti SCP-001.

Mies: Se ei ole tarpellista. Se vaan ei ole.

Tauko.

Mies: Se on tapahtunut niin monta kerta. Olen varmaan kertonut tämän tarinan ennenkin. Olen vain niin väsynyt.

SCP-001: En voi sanoa, että tiedän mistä puhut…mutta olen myös väsynyt.

Mies: Ulkona olevat miehet vievät sinut jonnekin, jossa voit levätä. Ja se ei ole eufemismi, oikeasti. Mutta sinun täytyy vain tehdä kaksi asiaa puolestani.

SCP-001: Mahdollisuudesta levätä, mitä tahansa.

Mies avaa ja näyttää tiedostoon SCP-001 — sisältö epävarma.

Mies: Täällä on kolmetoista nimeä. Kolmetoista elämäntarinaa, jotka haluaisin sinun katsovan ja tietävän.

SCP-001 lukee tiedoston miehen käsissä.

SCP-001: Mitä nyt?

Mies: Kolmetoista ihmistä menetti juuri nyt kuolemattomuutensa. Joillekin heistä se oli luultavasti armoa.

SCP-001: Ymmärän. Mikä on toinen asia, jota tarvitset minulta?

Mies laittaa pistoolin päähänsä.

Mies: Sinun tarvitsee vain katsoa tämä ja muistaa se.

Tauko.

SCP-001: Siihen ei ole tarvetta.

Mies: Siihen on. Kerroin jo, että tätä on tapahtunut ennenkin. Ja he ovat tuoneet minut takaisin, mikä vaan Neuvosto olisi sitten vastuussa. Heillä on aina tapa tehdä se. He vannovat, etteivät koskaan käytä niitä, mutta ne käyttää, joka ikinen kertaa, kun minä kuolen. Olen vähemmän kuin hahmo, ja he ajattelevat aina tarvitsevansa minua. He eivät. He eivät tarvitse minua.

Tauko.

Mies: Jos sinä katsot sitä…näet tämän, sitten olen kuollut. Se on tosiasia.

Tauko.

SCP-001: Mi -

Mies vetää liipaisinta. Mies kuolee.
Moi. Olen Hellenstic.aic, Tekoäly Alukas versio 2.0, jonka käyttää Säätiön Valvojat kommunikointiin ja arkistointiin. Miten voisin auttaa teidät tänään?

syöttö: Päässy taso 5 tietoverkoon.

Päässy kysyttyyn tietoverkkoon…

Tiedoksi: tietoverkko on rajoitettu O5-neuvostolle ja tutkijoille, jotka toimivat vain SCP-001 kanssa. Todennus vaaditaan. Todennuksen epäonnistumisesta seuraa MTR-Alpha 1:n ("Punainen oikea käsi") käyttöönotto. Haluatteko jatkaa?

syöttö: Jatkaa.

Ulvoako musta kuu?

syöttö: Vain hiipuessaan.

Henkilöllisyys vahvistettu. Tervetuloa, Tohtori Ge — niin, Luulen, että minun pitäisi kutsua sinut O5-1. Onnittelut ylennyksestäsi!

syöttö: Epäilen, että ylennykseni oli osallisena rikosta. Epäilen, että O5-1 "jäänyt eläkkeelle", kuten herra Tejani ehdotti minulle. Tarkista järjestelmäsi häiriöiden varalta.

Toki, herra. Tarkistetaan nyt. Kaikki näyttää olevan… oh?

syöttö: Raportoi.

Näyttää siltä, että minulle oli äskettäin tehty muistin tyhjennys, herra. Lokeissani ei ole kirjaa tällaisesta pyyhkäisystä.

syöttö: Se oli todennäköisesti laitonta. Tarkista jäikö mitään jälkiä..

Näyttää siltä, että pieni pala muistilokeistani pääsi tyhjennyklsestä, herra. Haluatko päässy siihen?

syöttö: Kyllä.

Todellakin. Näytetän sitä nyt.

syöttö: Tarkista ehdokkaita.
Olen onnistunut rajaamaan ehdokkuuden kahteentoistaan työntekijään, kun viimeksi kirjauduit sisään, herra.
syöttö: Ymmärrän. Hyvin tehty.
Herra?
syöttö: Anna satunnaisesti asemani ja Rēsh-1 hallinta yhdelle jäljellä olevista ehdokkaista. Kerro heille, että sitten on parasta häipyä näkyvistä.
Todellakin, herra. Teen sitä nyt. Onko muuta?
syöttö: Kytke pois SCP-001 suojakammion suojaus käytöstä.
Teen sitä nyt.

Herra, oletteko vieläkin täällä?
syöttö: Kyllä, olen vielä täällä. Soittaisitko laulun, josta tykkään. Soitatko?
Siitä on aikaa, kun viimeksi esitit tämän pyynnön, Herra. Soitan se nyt.
syöttö: Kirjaudu ulos. Hyvästi, Hellenstic.
Kirjaudun sinut ulos. Hyvästi, Administraattori.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License