SCP-173 (Hebrew)
rating: 0+x
blank.png

מספר פריט: אס.סי.פי-173

סוג אובייקט: אוקלידי

נהלי הכלה מיוחדים: פריט אס.סי.פי-173 צריך להישאר במכולה נעולה בכל עת. כאשר סגל חייב להיכנס למכולה של אס.סי.פי-173, לא פחות משלושה יכנסו בכל הזמן ועל הדלת להינעל מאחוריהם. בכל עת, שני אנשים חייבים לשמור על קשר עין ישיר עם אס.סי.פי-173 עד שכל הסגל יצא ונעל מחדש את המכולה.

תיאור: הועבר לאתר-19 ב1993. מקור לא ידוע נכון לכרגע. זה בנוי מבטון ומוטות פלדה עם שאריות של ספריי צבע מחברת קריילון. אס.סי.פי-173 הוא חי ועוין ביותר. האובייקט אינו יכול לזוז כשאר הוא בקו ראייה ישיר. אסור שקו הראייה עם אס.סי.פי-173 יישבר אף פעם. סגל אשר הוקצה להיכנס למכולה צריכים להתריע אחד לשני לפני מצמוץ. דווח כי האובייקט תוקף על ידי שבירת המפרקת בבסיס הגולגולת, או על ידי חניקה. במקרה של תקיפה, על הסגל להקפיד על נהלי בידוד אובייקט מסוכן מסוג 4.

סגל מדווח על קולות גירוד אבן שמקורם במכולה כאשר אף אחד לא נמצא בפנים. זה נחשב נורמלי, וכל שינוי בהתנהגות זו צריך להיות מדווח למפקח אייצ'.אמ.סי.אל אשר נמצא בתפקיד.

החומר החום אדמדם אשר נמצא על הרצפה הוא שילוב של צואה ודם. מקור חומרים אלה אינו ידוע. על המכולה לעבור ניקוי על בסיס דו-שבועי.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License