SCP-002 (Hungarian)
rating: 0+x
blank.png
800px-SCP002.jpg

SCP-002 az elzárási területén belül

Azonosító #: SCP-002

Objektum Osztály: Euklid

Elzárási Protokoll: SCP-002 minden időben egy megfelelő energiaforráshoz kapcsolva kell legyen egy passzív, látszatra töltő üzemmódban tartása érdekében. Áramkimaradás esetén a vészhelyzeti válaszfal az objektum és a létesítmény között azonnali bezárásra és a terület rögtöni evakuálásra kell kerüljön. Miután a létesítmény energiaellátása helyreállításra került, váltakozó röntgen- és ultraibolyasugarakkal kell bombázni a területet, amíg SCP-002 nincs újra energiaellátás alá helyezve.
A tárolót mindig csökkentett nyomás alatt kell tartani.

Személyzet az SCP-002 20 méteres körzetét legalább kétfős (2) csapatokban köteles megközelíteni. A személyzet tagjai kötelesek folyamatosan tartani a kapcsolatot; mivel az érzékszervek észlelése tompulhat, ferdülhet, vagy egyéb módon változhat az objektum közelében.

3-as hozzáférési szint alatt semmilyen személy nem léphet be a SCP-002-be. Ez a követelmény feloldásra kerülhet, amennyiben kettő (2) körzeten kívüli (off-site) 4-es szintű adminisztrátor írásos meghatalmazását adja rá. Az ilyen meghatalmazással rendelkező személyt legalább ötfős (5) 3-as Szintű biztonsági személyzet kell kísérje az érintkezés alatt, és ideiglenesen fel kell adnia rangját és biztonsági hozzáférését. Sikeres érintkezést követően az említett személyt el kell vezetni legalább 5 km-re SCP-002-től, majd hetvenkét (72) órás karantén alá helyezni és pszichológiai vizsgálatnak alávetni. Ha a pszichológiai személyzet úgy ítéli meg, hogy az említett személy alkalmas a visszatérésre, a rang és biztonsági hozzáférés visszaállítható a karantén lejárta után.

Leírás: SCP-002 egy tumorszerű, húsos kinövésre hasonlító entitás, melynek térfogata körülbelül 60m³ (vagy 2000 láb³). Egy vas zsilipnyílás vezet a belső részébe, amely látszatra egy szabványos, kisebb méretű bérapartmanra emlékeztet. A szoba egyik fala egy ablakkal is rendelkezik, ilyesfajta nyílás azonban kívülről szemlélve nem észlelhető. A terem bútorokat tartalmaz, amelyek, közelről nézve látszólag faragott csontból, szőtt hajból és több különféle, az emberi test által termelt biológiai alkotóelemből állnak. Ezidáig minden vizsgált minta különálló, vagy csupán részlegesen hasonló DNS szekvenciát mutatott a szoba többi tárgyához képest.

Az objektum felfedezésének részletei a Mulhausen-jelentésben docid:00.023.603 találhatóak.

Referencia: Ezen jelentés írásakor az objektum a személyzet hét tagjának eltűnéséért felelős. Említett eltűnések után a létesítmény kettő lámpával, egy szőnyeggel, egy televízióval, egy rádióval, egy babzsákkal, három ismeretlen nyelven íródott könyvel, négy gyerekjátékkal, és egy kis méretű cserepes növénnyel szerelte fel magát. Különféle laboratóriumi állatokkal, köztük emberszabásúakkal folytatott tesztek nem jártak sikerrel bármiféle reakció kiváltásában SCP-002-ben. Ugyanígy tetemek használatakor sem sikerült bármilyen hatást elérni.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License