SCP-003 (Hungarian)
rating: 0+x
blank.png

Azonosító #: SCP-003

Osztály: Euklid

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-003-at állandóan legalább 35, de lehetőleg 100°C fölötti hőmérsékleten kell tartani. Bármilyen IV., vagy magasabb kategóriájú többsejtű életforma nem léphet érintkezésbe SCP-003-al.

Teljes áramkimaradás esetén, ha SCP-003 elkezdi növelni a tömegét, a kijelölt személyzetnek meg kell érintenie az SCP-003-1-t. Ideális esetben a személyzet testhője elég lehet, hogy SCP-003-1 a kritikus hőmérséklet fölé kerüljön, azonban az érintkezésnek fenn kell maradnia akkor is, ha ez nem következik be, egészen addig, amíg teljesen el nem kezdődik annak második növekedési fázisa.

SCP-003 elzárási helyére belépő személyzetet előzetesen át kell vizsgálni, és amennyiben IV., vagy magasabb komplexitási kategóriájú parazitát hordoznak, azt ki kell irtani. Minden SCP-003-al érintkezésbe lépett személy teljes fertőtlenítésen kell átessen.

SCP-003-1-et tilos eltávolítani SCP-003-2-ről, kivéve a fentebbi vészhelyzeti eljárások alkalmával. Akármilyen változást SCP-003-2 rúnáinak aktivitásában (ide értve azok mintázatát, frekvenciáját és színét), annak bekövetkezése utáni három (3) órán belül jelenteni kell. A rúnaaktivitás megszűnését azonnal jelenteni kell. SCP-003-2-t folyamatos áramellátás alatt kell tartani az erre kiejölt 003-IX Generátor segítségével.

Leírás: SCP-003 kettő különböző eredetű, egymáshoz kapcsolt tárgyból áll, melyekre SCP-003-1-ként, illetve SCP-003-2-ként hivatkozunk.

SCP-003-1-t egy ismeretlen biológiájú, látszólag kitinből,hajból, és körömből álló anyag alkotja, mely egy számítógép alaplapjához hasonló alakot formáz. Tesztek kimutatták, hogy az SCP-003-1 többezer évvel idősebb, mint a legrégebbi ismert áramkör. Az SCP-003-1 érző lénynek tekinthető, viszont egyáltalán nem veszélyes, kivéve bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén.

SCP-003-1-t egy kőtáblán (SCP-003-2) találták, jelenleg is ezen található. Az SCP-003-2-n található írásjelek nem részei egyetlen ismert nyelvnek sem, és halvány, villogó fényt bocsátanak ki magukból.

SCP-003-2-t egy belső (nem biológiai) vezérlő irányítja, amely elemeinek nagy része hozzáférhetetlen anélkül, hogy kárt tennénk a tárgyban. SCP-003-2 képes konrtollált mértékű sugárzás kibocsátására, mely lehet hő, fény, gamma-sugárzás, vagy egyéb, rendellenes természetű sugárzás is. SCP-003-2 tartalmaz egy jelenleg nem ismert működésű belső árramforrást, amely látszólag az objektum felfedezése előtt évszázadokon át folyamatosan veszített energiájából.

Valószínűsíthető, hogy SCP-003-2-t SCP-003-1 elzárására hozták létre. SCP-003-2-ből kinyert adatok egy múltbéli, vagy jövőbeli lehetséges SCP-003-1 által okozott LK osztályú átalakulási eseményre utalhatnak.

SCP-003-at az SRV-04 Béta Távoli Megfigyelőcsoport találta meg. Lehetséges, hogy az SRV-04 Béta csoporttal maga az SCP-003-2 vette fel a kapcsolatot, szándékosan. Más szervezetek is tudomást szereztek SCP-003 létezéséről, valószínűleg hasonló módon. Ezen aktivitás ellenére SCP-003-2 nem tekinthető érző lénynek, mivel az M03-Glória módszerek egyikére sem reagált.

Ha SCP-003 hömérséklete 35°C alá esik, mindkét tárgy aktiválódik.

Először SCP-003-1 növekedésbe kezd, mely során exponenciálisan megnő a tömege. Ez a folyamat két fázisból áll. Mindkét fázis során SCP-003-1 részben a környező anyagok átalakításából táplálja a növekedését, kezdve a környező szervetlen anyagokkal, beleértve a légkört, majd élettelen szerves anyagok következnek, mint pl. halott hámsejtek, haj, kitin, enamel, keratin és más biológiai eredetű anyagok.

Az első fázis során mindig ugyanaz történik. Az SCP-003-1 először megnöveli a tömegét, majd felveszi egy ophiuroid (kígyókarú) formáját, mely átmérője nagyjából tizenöt méter (a középen található, valószínűleg processzor funkciót ellátó résszel együtt). Érzékszerveket növeszt, melyek a környezetet vizsgálják, részben átalakítva minden anyagot egy sugáron belül egy azonosítatlan anyaggá (SCP-003-2 ellenáll ennek az átalakulásnak).

A második fázis akkor kezdődik meg, amikor SCP-003 élő szerves anyaggal lép kapcsolatba; az objektum látszólag "lemásolja" a szerves anyagot, majd megpróbál kommunikálni olyan organizmusokkal, melyeket lemásolt.

A második fázisban a növekedés lassulhat, megállhat, vagy egyéb módon változhat, eközben az élettelen anyagokat ismeretlen módon a mintához hasonló anyagú és felépítésű szerkezetekké változtatja.

Bár a növekedési ráta az első fázisban állandó, a második fázisban a növekedés 20-90%-al lelassul mindaddig, amíg az SCP-003-1 élő szervezettel áll érintkezésben. A lassulás mértéke a kapcsolatot létrehozó szervezet(ek) komplexitásától függ; SCP-003-1 látszólag rengeteg energiát fordít az élő anyagok vizsgálatára.

SCP-003-1 minden növekedési fázisa alatt SCP-003-2 sugárzást bocsát ki, amely képes időszakosan megállítani SCP-003-1 növekedését, 100°C felett pedig képes vissza is fordítani azt. Ehhez hasonló sugárzásmintázatokat már egyéb anomáliák vizsgálatakor is rögzített az Alapítvány, illetve reprodukálásuk is sikerült.

SCP-003-1 biológiai felépítése átfogó vizsgálatokon esett át. Jelentős hasonlóságot mutat SCP-███, SCP-1512 illetve SCP-2756 felépítéséhez, melyek közül az utóbbi kettő látszólag semmilyen más kapcsolatban nem áll SCP-003-1-el, sem egymással, valamint egyik működési elvét sem sikerült megmagyarázni (tulajdonképpen még kevésbé értjük őket, mint SCP-003-at, hála az SCP-003 tárgyain végzett átfogó kutatásoknak). Jelen pillanatban egyetlen hitelesnek tekinthető magyarázat sincs SCP-003-1 kapcsolatára a többi SCP objektummal vagy bármi mással, továbbá a modern technológiára hasonlító kinézetét sem sikerült megmagyarázni(sem az esetleges mimikrit, amellyel ilyen alakot ölt).

Függelék 003-01: SCP-003-2 írásjeleiről gyűjtött adatok nyelvészeti vizsgálata során, melyet az M03-Glória Kutatócsoport végzett, kapcsolat jött létre az SCP-003 és a [TÖRÖLVE] között funkcióanalízis céljából. SCP-003 ettől kezdve érző lénynek tekintendő, és állandóan legalább 1km-es távolságban tartandó a [TÖRÖLVE]-tól, valamint a keletkező "mellékterméktől".

Függelék 003-02: SCP-003-2 energiavesztesége az M03-Glória vizsgálataitól súlyosbodott. Az O5-10 parancsai alapján az M03-Glória folytatja a vizsgálatokat.

Függelék 003-03: Az M03-Glória vizsgálatai során SCP-003-1 megduplázta a tömegét, majd gyors növekedésbe kezdett. A hőmérsékletet azonnal visszaemelték 100°C-ra. Ezután SCP-003-1 növekedése további 9 perc és 6 másodpercen át folytatódott, amely alatt SCP-003-2 egy folyamatos sugárzáshullámot bocsátott ki. Erre reagálva SCP-003-1 3 perc és 39 másodperc alatt visszatért normál állapotába. A növevények egy porszerű anyaggá váltak, amely begyűjtésre került további vizsgálatok céljából. Ezután SCP-003-1 és SCP-003-2 is teljesen inaktívvá vált. SCP-003-2 nem vált újra aktívvá, amíg nem lett külső áramforráshoz kapcsolva. Az SCP-003-2-n található írásjelek szürke fénnyel világítottak, és nem váltak aktívvá, csupán három (3) óra elteltével. Úgy tűnik, hogy SCP-003-2 nem képes tovább 35°C fölött tartani a hőmérsékletet külső áramforrás nélkül, ezt ettől kezdve a 003-III-IX generátorok biztosítják számára.

Függelék 003-04: A 003-03-as Függelék kísérlete megismétlésre került, SCP-003-1 ezúttal is növekedési stádiumba lépett. 10 perc és 13 másodperc elteltével SCP-003-2 a korábbiakhoz hasonló sugárzást bocsátott ki. SCP-003-1 növekedése 36 másodpercre megállt, majd korábbi ütemben folytatódott.

Tömegének megnégyszerezése után SCP-003-1 egy összefüggő külső vázat valamint testet formált. Miután látszólag meggvizsgálta a környezetét, részben átalakítva azt, SCP-003-1 kitört az elzárásból, és bejutott a megfigyelőgalériába, ahol az M03-Glória kilenc tagja volt jelen. A csapat tagjaival történő fizikai kontaktus hatására SCP-003-1 hirtelen függelékeket növesztett, melyekkel megragadta őket. Ezután SCP-003-1 folytatta a növekedést, a középső részének alkotóit pedig úgy rendezte, hogy egy nagyjából három méter magas humanoid női alakot formázzanak, melyen perifériás "csápok" nőttek, főleg SCP-003-1 újonnan kialakított "hajából" és gerincéből. SCP-003-1 ezután kezdetleges hanghatásokat hozott létre, mely segítségével látszólag kommunikálni próbált a kutatókkal. [ADATOK TÖRÖLVE]

Egy ismeretlen személy egy csapat ügynök társaságában megközelítette a sérült elzárási területet. Az illető saját elmondása szerint O5-10 parancsait teljesítette, és megpróbált kommunikálni SCP-003-1-el. [ADATOK TÖRÖLVE]

Az incidenst követően Jackson Ügynök az M03-Glória egységből sikeresen visszaállította SCP-003-2 áramellátását, és aktiválta a tartalékgenerátorokat, így visszaállítva a hőmérsékletet 100°C-ra. SCP-003-1 21 perc és 7 másodperc elteltével visszaállt eredeti állapotába, majd sikeresen visszaállt az elzárás, további balesetek nélkül.

Az M03-Glória kilenc tagja, akik SCP-003-1 hatása alá kerültek, fizikailag sértetlenül, csupán pszichológiai traumát elszenvedve túlélték a balesetet. SCP-003 korábbi elzárási területének átalakított anyagai nem porladtak el, és jelenleg is vizsgálat alatt állnak.

Függelék 003-05: Az előző incidens fényében O5-10 eltávolításra került az O5 Tanácsból O5-██, O5-██, és O5-██ egybehangzó döntése alapján. Az M03-Glória eljárások határozatlan időre felfüggesztésre kerültek.


== KÜLÖNLEGES HOZZÁFÉRÉS SZÜKSÉGES: M03-GLORIA ==


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License