SCP-058 (Hungarian)
rating: 0+x
blank.png

Azonosító #: SCP-058

Besorolási Osztály: Keter

Elzárási Protokoll: SCP-058- at egy 5m x 5m x 5m dimenziójú tárolóban kell tartani. A tároló falainak 3 méter vastag hőálló acélból kell állniuk, melyet 10 méter vastag vasbetonréteggel kell megerősíteni minden oldalról. Három naponta egy élő tehenet kell SCP-058 rendelkezésére bocsátani élelem gyanánt. Amikor SCP-058 alvó állapotban van, 60 percenként, amikor ébren van, 15 percenként karbantartást kell végezni a tárolóban. SCP-058 semmilyen körülmények közt sem hagyhatja el az elzárás területét. SCP-058 beszédét folyamatosan rögzíteni kell. A személyzetnek tilos 30 percnél tovább hallgatnia SCP-058-t. Amennyiben SCP-058 kiszökik, a létesítményt kompromittáltnak kell tekinteni, és a helyszíni atomtöltetek detonációját el kell indítani. Jelenleg SCP-058 legalább száznegyvenkilenc (149) D osztályú személy és tizennégy (14) ügynök haláláért felelős a jelenlegi elzárásának helyszínén.

Leírás: SCP-058 hasonlít egy szarvasmarhaszívhez, amely négy nagyméretű, főleg járásra használt ízelt lábbal, valamint négy darab, borotva éles tüskékkel borított változó hosszúságú csáppal rendelkezik. A hátsó felén található egy nagy "fullánk", nagyjából a felső gyűjtővéna (vena cava superior) helyén. SCP-058 csápjai 3,2m hosszúra tudnak "kicsapni", akár 320 km/h-s sebességgel. SCP-058 nagyon ellenséges, és minden lehetőséget megragad, hogy kárt tegyen környezetében. SCP-058 nagyon ellenállónak mutatkozott traumával szemben, ezért különös óvatossággal kell megközelíteni akkor is, ha látszólag mozgásképtelen.

SCP-058 nagyon mozgékony, és képes gyors mozgásra vízszintes és függőleges síkok mentén is. Felvételeken látható, ahogy nagyjából 90 km/h-s sebességet ér el rövid ugrások során, akár 200 métereket megtéve. Képes álló helyzetből nagyjából 90 km/h-s sebességre gyorsulni kevesebb, mint két (2) másodperc alatt. Megfigyelések alapján a csápjait lendületszerzésre és egyensúlyozásra használja, valamint ezekkel képes magát nagy sebességgel felületekhez húzni.

SCP-058 emberi hangon "beszél", pedig a fiziológiája alapján erre nem lehetne képes. Egy idős brit férfi akcentusával rendelkezik, enyhén pösze, mély hangja van. SCP-058 folyamatosan beszél, körülményektől függetlenül: Hangszíne és a beszéd sebessége még támadás közben is változatlan. Az SCP-058 által mondott dolgok és a hozzá kapcsolódó események, személyek, helyek között látszólag semmilyen összefüggés nincs (lásd az 058-04-es Interjú átiratát).

Megjegyzések:

Az SCP-058 először a ██-as Létesítményben jelent meg, amikor kimászott a [ELTÁVOLÍTVA]-ból. SCP-058 nagyon ellenséges volt, és feltüzeltnek tűnt. Először megtámadta a ██-as Létesítményt, amely ██ oktató és ██ ügynök halálával végződött. SCP-058 ezután a közeli ███████████ nevű várost támadta meg, mely következtében legalább [ELTÁVOLÍTVA] civil vesztette életét, valamint a környező épületek hetven százaléka (70%) elpusztult.

Az eset későbbi elemzése kimutatta, hogy a halálesetek nagy része égési és egyéb, tűzhöz köthető sérüléseknek tulajdonítható, melyeket az SCP-058 által nagy mennyiségben kieresztett "fullánk-folyadék" okozhatott. Az épületek károsodásának nagyja is ettől keletkezhetett. Az SCP-058 általi █████████ csupán a halálesetek 8%-áért felelős, míg több bizonyíték mutat arra, hogy [ELTÁVOLÍTVA].

SCP-058-t végül csupán akkor sikerült elzárni, amikor egy ráomló épület összezúzta és mozgásképtelenné tette. Ezután SCP-058 több ügynök és műveleti csoport közreműködésével
████████be lett szállítva. Az SCP-058-at három hétig ████████ben zárták el, mely idő alatt szinte egyáltalán nem mozgott, részben a fizikai sérüléseinek, részben az eredeti kitörés során █████████ által okozott puffadás miatt. A kísérleti lehetőségek ezen időtartam alatt is korlátozottak voltak, mivel SCP-058 még ezen sérült állapotában is nagy veszélyt jelentett a személyzetre.

SCP-058 ██/██/████ napon, mikor egy SCP Elzárási Telepre történő szállítását kísérelték meg, kitört, így több halálesetet és sérülést okozva. SCP-058-t nem sokkal később ██████ ügynök tette ártalmatlanná, mikor áthajtott rajta egy M1 típusú harckocsival, így a páncélos súlyával földhöz szorítva a lényt. SCP-058-t ezután újra elzárták, és a 14-es Fegyveres Biológiai Elzárási Területre szállították.

A 058-04-es interjú átirata:

SCP-058: A szerető szívekben élő nemes csodákról álmodtam, és egykoron teljes öregek halk gyógyírjéről.
Dr Johnston: Mi a neve?
SCP-058: A megvilágosodást keresem, mit a szentek a bolondoknak mondtak nappal a jéghideg parázs-álmokban, s mik elmosódnak a fekete vér és őszi birkafákról szedett gyerekeket evő kígyók tavában.
Dr Johnston: Mi a neve?
SCP-058: A végtelen szenvedés a közönyösek bánata, kik mindig saját szívük mélyét kutatják, és a szegény szenvedő világ értékét csak akkor látják, ha saját hátukat kell rémes üdvrivalgás közepette ezüstkéssel hasogatniuk.
Dr Johnston: Honnan jött?
SCP-058: A névtelen csiga, ki aknamezőn jár őzek és királyok maradványai közt rémálmokról álmodozik.
D-067: Ez aztán kiba— (D-067 elkezd sikítani)
SCP-058: A nadragulya őszinte árnyvillanás, mi rendet tesz az új pestisek epéje közt, azonnal megmelenget az álombéli anyatej, mikor még semmi gonosz nem vala.
D-067: (Tovább sikít)
Dr Johnston: Engedje el!
SCP-058: In seconds the sun is beating like drums in all hearts eat the ear of noise.
D-067: (A sikoltás hirtelen abbamarad)
SCP-058: A kéj érzéki erőszakja biztosít, hogy valaha még tudnotok kell, mit ér az élet.
<Átirat vége>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License