SCP-173 (Hungarian)
rating: 0+x
blank.png
[[div_ class="modalcontainer"]]
[[div_ class="modalbox "]]
[[div_ class="modalbox-title "]]

Credits

[[div_ class="credit"]]

Translated by Generic JoeGeneric Joe and CsikkesCsikkes.
[[include credit:end]]

Azonosító #: SCP-173

Osztály: Euklid

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-173-at mindig zárt tárolóban kell tartani. Amikor a személyzetnek be kell lépnie SCP-173 tárolójába, legkevesebb három főnek kell bemennie, és az ajtót be kell zárni mögöttük. Két személy mindig közvetlen szemkontaktusban kell legyen SCP-173-al, amíg mindenki ki nem jött és az ajtót be nem zárták.

Leírás: A 19-es létesítménybe költöztették 1993-ban. A származás jelenleg nem ismert. Vasbetonból készült, és egy Krylon márkájú festék nyomai találhatók rajta. SCP-173 mozogni képes és rendkívül ellenséges. Nem képes helyzet- vagy helyváltoztatásra mindaddig, amíg valakinek a közvetlen látóterén belül van. SCP-173-mal semmiképpen sem szabad megszakítani a szemkontaktust. A tárolóban tartózkodó minden személy köteles figyelmeztetni társait, mielőtt pislog. SCP-173 a koponya tövében a nyak eltörésével, vagy megfojtással támad. Támadás esetén a személyzetnek be kell tartania a 4. osztályba tartozó veszélyes tárgyak elzárási eljárásait.

Személyzeti jelentések szerint kő kaparása hallható a tárolóból amikor senki sem tartózkodik bent. Ezt normálisnak kell tekinteni, és az ebben bekövetkező bárminemű változást jelenteni kell az ügyeletes HMCL-felügyelőnek.

A vöröses-barna anyag a padlón vér és ürülék elegye. Ezen anyagok származása ismeretlen. A helyiséget kéthetente kell takarítani.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License