SCP-650 (Hungarian)
rating: 0+x
blank.png

Azonosító #: SCP-650

Osztály: Euklid

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-650-et egy legalább 4 méterszer 4 méter nagyságú, zárható, kényelmesen bevilágított szobában kell tartani, és legalább három (3) személy állandó felügyelete alatt kell lennie. A megfigyelőknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy az SCP és legalább egy további megfigyelő állandóan a látóterükben legyen.

Közvetett módszerek használata, például biztonsági kamerákkal történő megfigyelés megengedett, feltéve hogy a megfigyelő folyamatosan tud koncetrálni. Ez a módszer csak vészhelyzet esetén javasolt, az objektumra való rálátás véletlen megszakadásának eshetősége miatt.

Leírás: SCP-650 egy fekete színű, 167 cm magas, stilizált humanoid szobor. A szobornak nincsenek kezei, vagy arcvonásai: a végtagok lekerekítetten végződnek és a fej sima felülettel rendelkezik. Megfigyelés közben a szobor felfelé nyúlik és a fej úgy van megdöntve, mintha az ég felé nézne. A szobor összetétele nem meghatározott; az anyagvizsgálat ellentmondásos eredményeket adott.

Ha a szobor nem áll megfigyelés alatt, áthelyezi magát a telephely egy alkalmazottja mögé, és fenyegető testtartást vesz fel. A folyamat közben nem ad ki semmilyen zajt, így a mozgás pontos módszere még nem ismert. Az megjelenési hely és a testtartás általában elég közeli ahhoz, hogy egy vészreakciót váltson ki az áldozatban, amikor megfordul és meglátja a szobrot.

Fontos azonban, hogy az SCP még nem mutatott aktív agresszióra, vagy ellenségességre utaló jeleket. Kísérletek alapján úgy tűnik, hogy célja nem támadás, hanem pusztán ijesztés. Ennek oka ismeretlen, és arra, hogy ezen motivációjának okait meghatározzuk, nem is folyik kísérlet.

Amíg az elsődleges módszer látszólag a közelség által kiváltott rémület, az SCP más változó poziciókat is mutatott olyan megfigyelők közelében, akik már megszokták annak hatásait. Ezen megfigyelők esetében a szobor más poziciókat vett fel kényelmes távolságra azoktól, mint például: asztalra fekvés, székre "ülés", egy esetben pedig összekuporodott a sarokban, mintha megrémült volna. Mivel ezen megfigyelőkben saját elmondásuk szerint ez nyugtalanító érzést keltett, feltételezhető, hogy ez egyszerűen egy másodlagos módszer lehet a reakciók kiváltására.

Függelék:

██/██/████ - A szobor Euklid osztályúvá lett átminősítve, miután a szobor valahogy megjelent a ███ számú telephely másik oldalán, Dr. ███████ mögött. További megfigyelési intézkedések kerülnek bevezetésre a jövőbeli incidensek elkerülése érdekében.

Kutatói megjegyzés: Nem érdekel a költségvetés; tartsátok elzárva ezt az átkozott valamit! Arra megfordulni hogy ez a dolog ott áll fél centire az orrodtól garantáltan évekkel megrövidíti az életed. És tekintettel arra, hogy mivel foglalkozunk, amúgy sincs sok időnk hátra. -Dr. ███████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License