SCP درباره بنیاد


پیامی از مدیر بنیاد:

نژاد بشر درحال‌حاظر، نزدیک به ربع یک میلیون سال زیسته است.
با‌این‌حال، به‌طور کلی تنها ۴.۰۰۰ سال آخر، تأثیرگذار بوده است!
پس ما در باقی این ۲۵۰.۰۰۰ سال، چه می‌کردیم؟

ما در غارها و در کنار آتش‌های کوچکمان، به دور یکدیگر جمع شده… و از ترس چیزهایی که درکشان نمی‌کردیم، مخفی می‌شدیم!

موضوع، بیش از توجیه علت طلوع وُ غروب خورشید بود.
بلکه، دربارهٔ رمز وُ راز پرندگانی عظیم با سر انسان… و صخره‌هایی بود که جان گرفته و زنده می‌شدند.

پس، ما آن‌ها را خدایان… و شیاطین خواندیم.
به آن‌ها التماس کردیم تا به ما رحم کنند.
به درگاهشان دعا کردیم تا ما را به رستگار برسانند.

به‌مرور، تعداد آن‌ها کمتر شد و جمعیت ما افزایش یافت.

زمانی که چیزهای کمتری برای ترسیدن بو؛ دنیا منطقی‌تر بود!

بااین‌حال، پدیده‌های غیرقابل توضیح حقیقتاً محو نخواهند شد!

به‌طوری که انگار جهان هستی، تقاضای نامعقول.
و ناممکن را دارد.

بشریت نباید دوباره به مخفی شدن از ترس‌هایش بازگردد.

هیچ‌کس از ما محافظت نخواهد کرد!
ما بایستی خودمان برای محافظت از خود ایستادگی کنیم.

درحالی‌که باقی بشریت در روشنایی پرسه می‌زنند.
ما باید در تاریکی‌ها بایستیم.
تا با آن مبارزه کنیم، مهارش کنیم و آن را از دید عموم بپوشانیم.

تا دیگران بتوانند در دنیایی عقلانی و معمولی زندگی کنند.

ما ایمن می‌کنیم
ما مهار می‌کنیم
ما محافظت می‌کنیم
- مدیر بنیاد

بیانیهٔ مأموریت:
این بنیاد، مخفیانه و در سراسر جهان، فراتر از هر نوع حوزهٔ قضایی و تحت حمایت و اعتماد تمام دولت‌های بزرگ دنیا، به‌منظور نگهداری و حفظ اشیاء، موجودات و پدیده‌های ناهنجار، فعالیت می‌کنند. این ناهنجاری‌ها خطری جدی برای امنیت جهانی ایجاد کرده و تهدیدی برای امنیت فیزیکی و روانی برای آن هستند.
این بنیاد برای حفظ حالت عادی تلاش می‌کند تا تمام جمعیت غیرنظامی دنیا بتوانند بدون ترس، بدگمانی، و یا شک به عقاید شخصی خود، زندگی کنند و استقلال انسانی از فرازمینی‌ها، فرابًعدی و دیگر نیروهای فراطبیعی را داشته باشند.

ما مأموریتی سه‌گانه داریم:
ایمن‌سازی
بنیاد با هدف جلوگیری از دستیابی غیرنظامیان یا سازمان‌های رقیب به ناهنجاری‌ها از طریق مشاهده و نظارت وسیع و با اقدام برای رهگیری فوری چنین ناهنجاری‌هایی، آن را ایمن‌سازی می‌کند.

مهارسازی
این بنیاد با هدف جلوگیری از نفوذ و پخش تأثیرات ناهنجاری‌ها و با استفاده از روش‌هایی مانند جابه‌جا کردن، پنهان‌سازی، انهدام اثرات آن‌ها، سرکوب کردن و جلوگیری از انتشار عمومی اطلاعات مربوط به آنها و… ناهنجاری‌ها را مهار می‌کند.

محافظت
این بنیاد تا هنگامی که ناهنجاری کاملاً درک شوند و یا بتوان براساس خصوصیات و رفتار آن‌ها تئوری‌های جدید علمی ابدا کرد، از بشریت در برابر آن‌ها و آثارشان محافظت می‌کند. اگر تشخیص داده شود که ناهنجاری برای مهار بیش‌ازحد خطراک است، ممکن است بنیاد به‌عنوان آخرین راه، آن‌ها را نابود و یا خنثی کند.

عملیات‌های بنیاد
عملیات‌های پنهانی بنیاد، در سراسر جهان به‌منظور پیگیری هدف‌های اصلی ما انجام می‌شود.

پروتکل‌های ویژهٔ مهارسازی
این بنیاد، پایگاه داده‌ای گسترده از اطلاعات مربوط به ناهنجاری‌هایی دارد که نیازمند یک پروتکل ویژهٔ مهارسازی هستند. معمولاً به آن‌ها SCP گفته می‌شود. بانک اطلاعاتی اصلی بنیاد شامل خلاصه‌ای از این ناهنجاری‌ها و اقدامات اضطراری برای نگهداری یا مهار مجدد ناهنجاری‌ها، در صورت رخنه در مهارسازی و یا رویدادهای دیگر است.
ناهنجاری‌ها ممکن است به اشکال مختلف ازجمله یک شیء، موجود، مکان و پدیده‌ای مستقل وجود داشته باشد. این ناهنجاری‌ها در یکی از رده‌بندی‌های اشیاء قرار گرفته و در یکی از چندین پایگاه بنیاد و یا اگر جابه‌جایی غیر ممکن باشد، در محل از آن‌ها نگه داری می‌شود.

امنیت عملیاتی
این بنیاد با رازداری کامل فعالیت می‌کند. تمام پرسنل بنیاد باید سطوح دسترسی امنیتی و اطلاعات طبقه‌بندی‌شدهٔ اجباری را رعایت کنند. کارکنانی که خلاف قوانین امنیتی بنیاد فعالیتی داشته باشند، شناسایی، دستگیر، و تحت اقدامات کیفری قرار می‌گیرند.

سازمان‌های رقیب و گروه‌های هم‌هدف
این بنیاد تنها سازمانی نیست که دانش و توانایی تعامل و استفاده از این ناهنجاری‌ها را دارد. بااینکه بعضی از این گروه‌ها هدف‌های مشابه به سازمان دارند و ممکن است به ما در برقراری امنیت جهانی کمک کنند، اکثر این گروه‌ها فرصت‌طلب و سودجو بوده و به‌دنبال سازگار کردن یا استفاده از ناهنجاری‌ها برای رسیدن به اهداف خود هستند. به پرسنل بنیاد دستور داده می‌شود که همیشه به افراد چنین گروه‌هایی مشکوک باشند. هرگونه همکاری با چنین گروه‌هایی بدون دستور مستقیم رهبران بنیاد منجر به انهدام شخص یا فعالیت‌های انضباطی دیگر می‌شود.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License