SCP-001-IR


به دستور مدیر بنیاد، پرونده‌های زیر:
با سطح فوق محرمانه طبقه‌بندی شده‌اند.


اخطار جامع آلفا-001: به منظور جلوگیری از افشای ماهیت حقیقی SCP-001-IR، چندین پرونده دروغین یا هیچ پرونده دروغینی، در کنار پرونده یا پرونده‌های حقیقی SCP-001-IR، با هدف گمراه‌سازی نفوذیان ایجاد شده است. همه پرونده‌های مربوط به ماهیت SCP-001-IR، از جمله پرونده یا پرونده‌های گمراه‌ساز، توسط یک عامل کشنده یاده‌ای.مِمِتیک (Memetic)
یاده یا میم (Meme) ایده، رفتار یا سبکی است که با مبانی فرهنگی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و اغلب حامل معنای نمادینی بوده که نشان دهنده یک پدیده خاص است. یاده به عنوان واحدی برای انتقال ایده‌ها، نماد‌ها یا اعمال فرهنگی عمل می‌کند و هر مفهوم یاده‌ای می‌تواند؛ از طریق نوشتار، گفتار، حرکات، آیین‌ها و یا دیگر پدیده‌های فرهنگی، همانند یک ویروس از ذهنی به ذهن دیگر منتقل شده و تکثیر شود.
اطلاعات بیشتر...
محافظت می‌شوند که به‌منظور ایجاد‌ ایست قلبی فوری در هر کاربر غیرمجازی که تلاش کند به پرونده دسترسی پیدا کند؛ طراحی شده است. فاش کردن ماهیت یا ماهیت‌های حقیقی SCP-001-IR برای عموم مردم، دلیلی قاطع برای صدور و اجرای حکم اعدام می‌باشد؛ به جز مواردی که تحت پروتکل ████-███-██████ مورد نیاز باشد.


هشدار:

هر کاربر غیرمجازی که به این پرونده دسترسی پیدا کند؛ فوراً از طریق عامل کشنده یاده‌ای BERRYMAN-LANGFORD منهدم خواهد شد. پیمایش به پایین پرونده بدون تلقیح یاده‌ای مناسب، منجر به‌ ایست قلبی فوری و به دنباله آن مرگ می‌شود.

به شما هشدار داده شد.


Self-Similarity-Zoom.gif

عامل کشنده یاده‌ای فعال شد

ادامه علائم حیاتی کاربر تایید شد

برداشتن قفل های امنیتی

کاربر مجاز خوش آمدید. لطفا پرونده مورد نظر خود را انتخاب کنید.


لیست پیشنهاد های جایگاه SCP-001-IR:

اسم رمز: پیشنهادِ گوهر - سوخته و مدفون


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License