SCP-006-IR


rating: +2+x
blank.png

شماره پرونده: SCP-006-IR
سطح مهارسازی: یوکلید

دستورالعمل های ویژه مهارسازی: به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، SCP-006-IR در یک اتاقک شیشه ای پر از گاز ازت با قفل چند مرحله ای قرار داده شده و هیچکس حق نزدیک شدن تا فاصله بیست متری به این اتاقک را ندارد ، اتاقک در عمق ۱۷۰ متری زیر ساختمان موزه دپارتمان مشاهیر نگهداری میشود.اتاقک نگهداری آن از تمامی جهات با دیواره های از جنس بتن تقویت شده به عرض پنج متر و یک لایه ی فولادین به قطر نیم متر تجهیز شده است.

شرح: در تاریخ هفدهم فروردین سال ۸۳ وحدت خورشیدی یکی از جاسوسان بنیاد که در بازار منوچهری به تبادل عتیقه مشغول بود گزارش داد که عکس و فیلم هایی از یک گرز عجیب برای وی ارسال گردیده که به تشخیص او رفتارهای ناهنجار دارد. پس از بررسی اولیه تصمیم گرفته شد یک گروه عملیاتی وارد عمل شوند و این گرز را برای تحقیقات بیشتر به مرکز تحقیقات ارسال کنند. پس از درگیری کوتاهی که با صاحبان این شی باستانی و نیروهای عملیاتی اعزامی صورت گرفت ، این گرز تصاحب گردید و تصمیم گرفته شد به مرکز مطالعات دپارتمان مشاهیر ارسال گردد. اما وقتی داشتند گرز را درون صندوقچه اسکرنتون قرار میدادند گرز تغییر وزن میداد اما این کار با تلفات فراوان بالاخره به پایان رسید.
در مرکز تحقیقات دپارتمان مشاهیر مشخص گردید که این گرز توسط تکنولوژی باستانی ناشناخته هندی ساخته شده و از این رو با مشورت دپارتمان اسطوره شناسی برای تحقیقات بیشتر به پایگاهی تحقیقاتی خارج شهر منتقل گردید.
در گزارشات آزمایشات اولیه اینگونه توصیف شده:
این گرز کاملا از جنس آهن مریخی که به شکل سر گاوی خشمگین ساخته شده است. رنگ آن آبی لاجوردی میباشد، طول آن ۱۳۷ سانتی متر و وزن آن متغیر می‌باشد و دامنه ی وزنی آن از ۱۷۰ گرم تا ۱۷۰۰ کیلوگرم متغیر است. زمان دقیق و دلیل تغییر وزن این شی هنوز مشخص نیست.
این گرز در مقابل آتش مستقیم ، اسید ، دستگاه برش لیزر ، دستگاه برش واترجت ، سقوط از ارتفاع ، شلیک مستقیم با انواع کالیبر های گلوله زنی ، مواد مذاب و زنگ زدگی مقاوم می‌باشد و هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به آن با شکست مواجه شده است.
فردی که آن را در دست میگیرد میتواند با آن ناهنجاری ها را نابود کند اما اگر با این گرز به موجودات هنجار حمله کند آسیبی به آنها وارد نمی‌کند.
تا کنون بیشترین زمانی که یک دی کلس توانسته گرز را قبل از تغییر وزن در دست نگهدارد سی دقیقه و کمترین زمان هفت ثانیه بوده است.
در یک حادثه در خلال آزمایشات تکمیلی در تاریخ هفدهم مهرماه سال ۸۴ وحدت خورشیدی دیده شد این گرز توانایی نابودی موجودات ناهنجار را دارد .
مورخان بنیاد بر این باورند که این گرز همان گرزیست که فریدون توسط آن ضحاک را شکست داد و اسیر کرد.

گزارش ۱: در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۷ وحدت خورشیدی این گرز توسط گروه قیام آشوب به سرقت رفت.
گزارش ۲ : در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۰۲ وحدت خورشیدی این گرز توسط ضحاکیان از گروه قیام آشوب به سرقت رفت.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License