SCP-2309 (Iranic)


  • rating: +4+x

شماره مورد: SCP-2309

کلاس شی: اقلیدس

رویه های مهار ویژه: به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، منطقه اطراف SCP-2309 توسط یک حصار زنجیره ای محصور شده است و با توجه به تعیین عمومی یک زمین آزمایشی مورد استفاده توسط نیروهای زمینی گرجستان. تیمی از ناظران قرار است همیشه در SCP-2309 مستقر شوند تا به طور منظم وضعیت ساختاری SCP-2309 را گزارش دهند. هر گونه نقض در SCP-2309 باید فورا گزارش شود و به عنوان سناریوی تغییر تسلط کلاس SK در نظر گرفته شود. به محض دریافت چنین گزارشی، دارایی‌های نظامی بنیاد مستقر در خاورمیانه براساس طرح اضطراری-2309 فعال و مستقر می‌شوند تا وضعیت را ارزیابی کنند، و در صورت لزوم، با هر نیروی متخاصمی که ظاهر می‌شوند، درگیر شوند.

شرح: SCP-2309 دیواری به ارتفاع تقریبی 20 متر و ضخامت 5 متر است که از بلوک های آهنی پوشیده شده در لایه نازکی از برنج ساخته شده است که بین دیوارهای گذرگاه █████ در منطقه ███████ قرار گرفته است. گرجستان. اگرچه SCP-2309 در معرض آسیب با وسایل معمولی نیست، SCP-2309 به طور مداوم از طریق یک فرآیند غیرعادی که در آن قطعات فلز از سمت شمال SCP-2309 ناپدید می‌شوند، خراب می‌شود و الگوهای مختلفی را به‌جا می‌گذارد که عموماً شبیه به پنجه‌ها هستند. ظاهر. این روند زوال که بین طلوع و غروب خورشید رخ می دهد تا زمانی که ضخامت دیوار در برخی از بخش ها به 5 سانتی متر کاهش یابد ادامه خواهد داشت. بین هر دوره زوال، SCP-2309 مواد از دست رفته را با سرعت تقریبی 0.5 میلی متر بر ثانیه بازسازی می کند.

مورخان بنیاد بر این باورند که SCP-2309 در قرن ششم قبل از میلاد و تحت حمایت کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی ساخته شده است. وجود تاریخی SCP-2309 توسط منابع مکتوب مختلف که مربوط به قرن 1 پس از میلاد است تأیید شده است .به جنگ یهودیان، خلاصه نشده توسط ژوزفوس (دپارتمان آثار باستانی: 1911.86.98) مراجعه کنید.; نسخه‌های قابل دسترسی عمومی این منابع بر این اساس اصلاح شده‌اند تا وجود و مکان SCP-2309 را پنهان کنند. در میان این منابع، گزارش دست اول زیر از SCP-2309، که توسط سلام ترجمانی، یکی از مقامات رسمی خدمت کرده در دربار خلیفه الواثق خاندان عباسی، در اوایل قرن نهم میلاد، ارائه شده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

باستان شناسان بنیاد کاوش های منطقه اطراف SCP-2309 را در سال 1992 آغاز کردند. از جمله مقالات مورد علاقه کشف شده عبارتند از:

  • یک کش تقریباً هزار سکه لیدیایی.
  • تعداد زیادی قطعات آهن و مفرغ از سلاح ها و زره های هخامنشی.
  • مجموعه ای از چرخ دنده ها و سایر قطعات ماشین، احتمالاً در ساخت SCP-2309 استفاده شده است. بسیاری از آنها مُهرهای آیین‌های معابد میخانی دولت‌شهرهای ایونیایی دارند.
  • گور دسته‌جمعی حاوی اسکلت‌هایی با ساختار بدن انسان‌نما تا حد زیادی شبیه به اسکلت‌های اولیه هومو ساپینس ساپینس ، از این جهت که جمجمه‌های آن‌ها عمدتاً از یک جفت آرواره‌های تیز به‌طور عمودی تشکیل شده است و انگشتانشان با پنجه‌های استخوانی ختم می‌شود. مشخص شده است که این نمونه ها شبیه نمونه های ضبط شده SK-BIO نوع B هستند.
  • یک استوانه سفالی بزرگ، حاوی گزارش زیر، نوشته شده به فارسی باستان، از ساخت SCP-2309 و شرایطی که در آن رخ داده است.

به دلیل اهمیت معادشناسی که به SCP-2309 اختصاص داده شده است، و وجود شواهد مکتوب و باستان شناسی که نشان می دهد SCP-2309 به عنوان مانعی در برابر ارتش های سارکیک ساخته شده است، اعتقاد بر این است که نقض SCP-2309، اگر و چه زمانی باید انجام شود. مکان، ممکن است یک سناریوی تغییر تسلط کلاس SK را تشکیل دهد. تحقیقات تاریخی و باطنی در مورد ماهیت تهدید ناشی از SCP-2309 و بهبودهای احتمالی برای مهار آن در حال انجام است.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License