SCP-____-J (Kazakh)
rating: +2+x
blank.png

Нөмір: SCP-____-J

Нысан тобы: _______

Арнайы сақтау шарттары: Офисімдегі жәшігімде.

Сипаттама: Прокрастинацияға мәжбүр ететін тас.

Қосымша: Меметика болуы мүмкін, сондай сияқты бірдеңе.

Мұны кейінірек жазып бітіремін.- Др. Ваң

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License