SCP-003 (Lithuanian)
SCP-003a-new.jpg

SCP-003 sandara iš arti.

Numeris #: SCP-003

Objekto kategorija: Euklidas

Išskirtinės suvaržymo priemonės: SCP-003 privalo likti pastovioje temperatūroje kuri nėra žemiau 35°C, idealiausiai virš 100°C. Jokie gyvi daugialąsčiai organizmai IV ar aukštesnės kategorijos neturėtu kontaktuoti su SCP-003.

Visiškai dingus elektros tiekimui, jeigu SCP-003-1 masė pradeda didėti, paskirti darbuotojai turi oda liesti SCP-003-1. Geriausiu atvėju, darbuotojai gali naudoti savo kūno temperatūra, kad sugrąžintų SCP-003-1 virš kritinės temperatūros; tačiau, kontaktas oda turi būti palaikomas net tada, kai SCP-003 pasiekia suaktyvėjimo temperatūrą, mažiausiai iki tol, kol SCP-003-1 visiškai pereis į antrąją augimo stadiją.

Darbuotojai, kurie įeina į SCP-003 laikymo zoną, pirmiausiai turi būti patikrinti dėl kūno parazitų IV ar aukštesnės kategorijos, ir būti sterilizuoti, jeigu tokių organizmų atrasta. Visi darbuotojai, kurie turėjo fizinį kontaktą su SCP-003-1, po kontakto nedelsdami turi prasinešti dėl reikiamos sterilizacijos.

SCP-003-1 negali būti pašalintas nuo SCP-003-2, nebent dėl kritinių situacijų įvardintų aukščiau. Apie bet kokį reikšmingą SCP-003-2 runų aktyvumo pokytį (įskaitant raštą, dažnį ar spalvą) reikia pranešti per tris (3) valandas nuo pastebėto pokyčio. Apie runų veiklos nutrukimą reikia nedelsiant pranešti. SCP-003-2 turi būti tiekiamas elektra iš šaltinio, paskirtu generatoriumi 003-IX.

Apibūdinimas: SCP-003 sudarytas iš dviejų panašių, atskiros kilmės, komponentų kurie paskirti SCP-003-1 ir SCP-003-2.

SCP-003-1 atrodo lyg sudarytas iš nežinomos biologinės kilmės chitino, plaukų ir nagų, išdėstytų panašiai į kompiuterio motininę plokštę. Bandymai atskleidžia, kad SCP-003-1 yra keletos tūkstančių metų senesnis už anksčiausias žinomas kompiterinių plokščių schemas. SCP-003-1 laikomas jautriu, bet ne aktyviai pavojingu objektu, nepaisant tam tikrų sąlygų.

SCP-003-1 buvo rastas ant akmeninės lentelės - SCP-003-2, ant kurios jis šiuo metu ir yra. Runos ant SCP-003-2 nėra jokios atpažystamos kalbos dalis ir skleidžia silpną, mirgančią šviesą.

SCP-003-2 yra valdomas (neorganiniu) vidiniu kompiuteriu, kurio turinys daugiausiai nepasiekiamas be pavojaus padaryti žalos SCP-003-2. SCP-003-2 gali kontroliuoti spinduliuotę, įskaitant: šilumos, šviesos ir kitą neatpažystamą spinduliuotę. SCP-003-2 sudaro nesuprantamo pobūdžio vidinis energijos šaltinis, kuris, atrodo, pradėjo praradinėti galią prieš kelis šimtmečius iki jo atradimo.

Manoma, kad SCP-003-2 buvo sukurtas siekiant sulaikyti SCP-003-1. Iš dalies išsiaiškinti duomenys atkurti iš SCP-003-2, mini apie buvusį ir/arba būsimą LK klasės restruktūrizavimo įvykį, kurį sukėlė SCP-003-1.

SCP-003 buvo surastas nuotolinio stebėjimo komandos SRV-04 Beta. Įmanoma, kad SCP-003-2 specialiai susisiekė su SRV-04 Beta. Kitos organizacijos taip pat buvo įspėtos apie SCP-003 egzistavimą, galbūt panašiais būdais. Nepaisant šios veiklos, dėl nereagavimo į M03-Gloria analizes ir procedūras, atrodo, kad SCP-003-2 nėra jaučiantis objektas.

Kai SCP-003 temperatūra nukrenta žemiau 35°C, abu kompenentai pradeda reaguoti.

Pirma, SCP-003-1 patenka į augimo būseną, kuriai būdingas spartus masės padidėjimas. Ši augimo būsena sudaryta iš dviejų etapų. Abiejuose etapuose, SCP-003-1 dalinai skatina savo augimą paversdamas aplink jį esančias medžiagas, pradedant bet kokia aplinkine neorganine medžiaga, įskaitant atmosferinius elementus, o vėliau ir su negyva organine medžiaga, įskaitant: negyvos odos ląsteles, plaukus, chitiną, emalį, keratiną ir kitas organines medžiagas.

Pirmasis etapas visada toks pat. SCP-003-1 pirmiausia padidina savo masę, tada pasiverčiau į formą, panašią į penkiolikos metrų skersmens (įskaičius daiktą atrodantį panašiai į centrinį procesorių, kuris yra trijų metrų skersmens) ofiūrą. Jis galiausiai susiformuos jutimo organus, kurių dėka, atrodo, apžiūri jį supančią aplinką, ir iš dalies paversčia aplink jį esančią aplinka į nenustatytą medžiagą (atrodo, kad SCP-003-2 apsaugotas nuo vertimo).

Antrasis etapas apibūdina augimo pakitimą, kuris atsiranda, kai SCP-003 liečiasi su gyva organine medžiaga; Atrodo, kad SCP-003 „susidaro“ iš organinės medžiagos ir bandys susisiekti su organizmais, atitinkančiais pradinį „šabloną“ arba „šablonus“.

Antrame etape, SCP-003-1g gali sustabdyti, sulėtinti arba pakeisti savo augimą ir taip pat pavers neorganinius ir negyvus organinius elementus į funkciškai panašias struktūras, anomaliai pakeisdamas jų fizinę sudėtį.

Nors augimas yra pastovus pirmame etape, antrame etape jeigu SCP-003-1 lieka kontakte su gyva organine medžiaga SCP-003-1's augimo greitis sumažėja 20-90%. Procentai nustatomi pagal organizmo, kuris yra kontakte su SCP-003-1, sudėtingumą; SCP-003-1 atrodo skiria didelę dalį savo energijos šios gyvos organinės medžiagos analizei.
Kiekvienoje SCP-003-1 augimo fazėje, SCP-003-2 išskiria spinduliuotės pliūpsnius, kurie laikinai slopina SCP-003-1 augimą arba temperatūrai pakylus virš 100°C visiškai sustabdo augimą. Panašios spinduliuotės emisijos buvo pakartotos arba užregistruotos kitomis *anomaliomis* priemonėmis.

SCP-003-1 biologija buvo plačiai ištirta. Reikšmingi elementai buvo atpažinti, panašūs į SCP-███, SCP-1512, ir SCP-2756, pastarieji du neturi jokio patvirtinto ryšio su SCP-003-1 ir jokio žinomo ryšio su vienas kitu, ir nei vieni yra visiškai suprasti (techniškai net mažiau suprasti nei SCP-003, nes buvo atliktas platus tarpdisciplininis SCP-003 objektų tyrimas). Iki šiol, jokia įtikiniama analizė nėra įteikta, kuri patenkinamai paaiškintų SCP-003-1 ryšį su šiais ar kitais SCP objektais, nei jo ryšį su šiuolaikinę technologiją neįskaitant išvaizdos (ir potencialią atkartojimą nežinomu būdu).

Priedas 003-01: Remdamasi informacija, surinkta iš lingvistinės SCP-003-2 runų analizės ir lyginamosios duomenų analizės, tyrimų komandai M03-Gloria pavyko atrasti ryšį tarp SCP-003 ir [DUOMENYS PAŠALINTI] funkcijų analizei. SCP-003-1 nuo šiol turi būti laikomas kaip jaučiantis objektas, ir turi būti visą laiką laikomas mažiausiai 1 km nuo [DUOMENYS PAŠALINTI] ir susidariusio "šalutinio produkto".

Priedas 003-02: SCP-003-2 energijos praradimas dar labiau padidėjo po M03-Gloria atliktos procedūros. O5-10 nurodymu M03-Gloria tęs procedūras.

Priedas 003-03: Vykus M03-Gloria procedūromis, SCP-003-1 padvigubino savo masę ir pradėjo greitą struktūrinį augimą. Temperatūra buvo nedelsiant sugrąžintą iki 100°C. SCP-003-1 augimas ir masės didėjimas tęsėsi 9 minutes ir 6 sekundes, tuo metu SCP-003-2 sukėlė ilgalaikį radiacijos padidėjima. Reaguodamas į tai, SCP-003-1 grįžo į pradinę būseną per 3 minutes ir 39 sekundes. Naujai užauginta masė ištirpo į dulkes panašias liekanas, kurios buvo surinktos analizei. Tiek SCP-003-1, tiek SCP-003-2 nutraukė visą aptinkamą veiklą. SCP-003-2 nerodė jokios veiklos ženklų, kol nebuvo prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio. SCP-003-2 runos švytėjo tolygiai, pilkai ir tris (3) valandas neatnaujino įprastos veiklos. Atrodo, kad SCP-003-2 nebegali išlaikyti aukštesnės nei 35 °C temperatūros izoliavimo zonoje be išorinio maitinimo tiekimo iš generatorių 003-III–IX.

Priedas 003-04: Procedūra, aprašyta priedę 003-03, buvo atkartota ir SCP-003-1 vėl pateko į augimo būseną. Po 10 minučių ir 13 sekundžių, SCP-003-2 vėl sukėlė ilgalaikį radiacijos padidėjima. SCP-003-1 augimas sustojo 36 sekundes, tada tęsėsi buvusiu tempu.

Keturis kartus padidinęs savo masę SCP-003-1 sudarė vientisą išorinį apvalkalą ir korpusą. Nuskaičius aplinką ir iš dalies konvertavus ją, SCP-003-1 pažeidė izoliaciją ir pateko į stebėjimo galeriją, kurioje buvo devyni M03-Gloria nariai. Dėl fizinio kontakto su komandos nariais, SCP-003-1 apėmė juos greitai augančiais galūnėmis ir nustojo augti 15 minučių. Tada SCP-003-1 vėl pradėjo augti ir pakeitė savo centro sudedamąsias dalis į trijų metrų aukščio moteriškos lyties žmogaus formą, o periferiniai „čiuptuvai“ pasislinko, kad išsistumtų pirmiausia iš naujai suformuotų SCP-003-1 "plaukų" ir stuburo. Tada SCP-003-1, akivaizdžiai bandydamas susisiekti su tyrėjais, sukūrė elementarias vokalizacijas. [DUOMENYS PAŠALINTI]

Nežinomas asmuo atvyko į pažeistą izoliavimo zoną kartu su visu būriu agentų. Asmuo teigė, kad veikė pagal O5-10 nurodymus ir bandė susisiekti su SCP-003-1. [DUOMENYS PAŠALINTI]

Po šio incidento agentas Džeksonas iš M03-Gloria sėkmingai atkūrė SCP-003-2 maitinimą ir įjungė atsarginius generatorius, kad temperatūra būtų grąžinta iki 100°C. SCP-003-1 grįžo į normalią būseną per 21 minutę ir 7 sekundes ir buvo sėkmingai sulaikytas be incidentų.

Visi devyni M03-Gloria nariai, paveikti SCP-003-1, vėliau buvo įvertinti kaip fiziškai nepažeisti, be liekamųjų reiškinių, išskyrus psichologines traumas. Paverstos SCP-003 buvusios izoliacinės zonos medžiagos neištirpo ir dabar yra tiriamos.

Priedas 003-05: Atsižvelgiant į ankstesnį incidentą, O5-10 buvo pašalintas iš O5 tarybos bendru O5-██, O5-██ ir O5-██ nuosprendžiu. M03-Gloria procedūros buvo sustabdytos neribotam laikui.


== REIKALINGA SPECIALI PRIEIGOS PROGRAMA M03-GLORIA ==

Vertėjai: AdomasPAdomasP Lifelord122Lifelord122

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License