SCP-004 (Lithuanian)
rating: 0+x
SCP004_door-new.jpg

SCP-004-1

Numeris #: SCP-004

Objekto kategorija: Euklidas

Išskirtinės suvaržymo priemonės:Naudojant komponentus nuo SCP-004-2 iki SCP-004-13, būtina laikytis tinkamų procedūrų. Daiktų negalima perkelti už objekto zonos ribų, nebent su dviejų 4 lygio apsaugos darbuotojų palydą. Jokiomis aplinkybėmis per SCP-004-1 negalima įsinešti jokių kitų SCP-004 komponentų. To padarymo pasekmės dar nežinomos, o dėl dabartinių eksperimentų sąnaudų tolesni tyrimai yra nepraktiški. Jei bet kuris iš SCP-004-1 esančių objektų pažeidžia izoliaciją ar izoliacijos zoną yra pažeista, raktus reikia įnešti į vidų ir uždaryti duris prieš aktyvuojant 62 zonos kovinę galvutę. Neteisėtas raktų pašalinimas iš bandymo zonos yra baudžiamas nedelsiant nutraukiant pažeidėjo gyvybę.

Norint gauti paprasto lygio prieigą prie SCP-004-1, reikalingas 1 lygio leidimas; Norint naudoti SCP-004-2 iki -13, reikalingas 4 lygio leidimas.

Apibūdinimas: SCP-004 sudaro senos medinės tvarto durys (SCP-004-1) ir dvylikos aprūdijusių geležinių raktų rinkinys (SCP-004-2 – SCP-004-13). Pačios durys yra įėjimas į apleistą gamyklą [DUOMENYS PAŠALINTI].

Chronologinė istorija

1949-02-07: Trijų nepilnamečių grupė patekusi į federalinę nuosavybę netoli ██████████, randa duris. Remiantis jų parodymais, jie geležinėje užrakto dėžėje rado surūdijusių raktų rinkinį ir nusprendė, kad raktai atrakina rastas duris. Nepilnamečiai sulaikomi po to, kai susisiekė su šerifu █████████████████, po vieno iš jų draugų (SCP-004-CAS01) dingimo.

1949-07-03: Vietos valdžios institucijos randa nupjautą dešinę SCP-004-CAS01 ranką už aštuonių kilometrų nuo SCP-004-1. Kitos SCP-004-CAS01 kūno dalys rastos išsibarsčiusios net 32 ​​km atstumu nuo gamyklos. Apklausti sulaikyti nepilnamečiai pareigūnams papasakojo, kad su vienu iš raktų atidarius duris SCP-004-CAS01 buvo suplėšytas į keletą dalių, kurios visos dingo. Šiuo metu tyrimą perima SCP asociaciją.

1949-07-04: SCP agentas █████ gauna raktus iš vietinios valdžios institucijų, kad galėtų pradėti bandymus. Bandymai rodo, kad nuo SCP-004-2 iki SCP-004-13 tilpo į vienintelį užraktą ant didelių lentinių durų. 12 D klasės darbuotojų yra paskirti durų poveikio tikrinimui. Iš dvylikos tirėjų bandančių įeiti į kambarį naudojant skirtingus raktus, tik du išgyveno. Atidarius duris bet kuriuo raktu, išskyrus SCP-004-7 arba SCP-004-12, tirėjai buvo suplėšyti į keliom pusėm; tačiau kūno dalių nebuvo galima rasti iki kiek vėliau. Rašymo metu buvo atrastos tik dvi kiekvieno tirėjo dalys (išskyrus objektą naudojant SCP-004-█, kurio dalys buvo išsimėtitos arti). Kitos dalys, visomis reikšmėmis, nebeegzistuoja.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License