SCP-005 (Lithuanian)
rating: 0+x
blank.png
SCP-005.jpg

SCP-005 vaizdas iš arti.

Objekto numeris: SCP-005

Objekto klasė: Saugus (Safe)

Specialios izoliavimo procedūros: SCP-005 nekelia tiesioginio pavojaus jokia prasme. Vis dėlto dėl jo unikalių funkcijų reikia imtis specialių priemonių, kad būtų apribota prieiga prie objekto ir manipuliavimas juo. Norint išimti objektą iš jo apsaugos zonos, reikalingas bent vienas (1) 4 lygio darbuotojo patvirtinimas.

Aprašymas: Iš išvaizdos SCP-005 primena puošnų raktą, turintį tipiško masinės gamybos rakto, naudoto XX a. trečiajame dešimtmetyje, bruožų. Raktas buvo aptiktas, kai civilis asmuo juo pasinaudojo norėdamas prasiskverbti į griežto saugumo objektą. Atrodo, kad SCP-005 turi unikalų gebėjimą palyginti lengvai atidaryti bet kokios formos spyną (žr. A priedą), tiek mechaninę, tiek skaitmeninę. Šio gebėjimo kilmė dar nenustatyta.

Papildomos pastabos: SCP-005 gali būti naudojamas kaip prarastų saugumo leidimų pakaitalas, tačiau tik prižiūrint bent vienam (1) 4 lygio darbuotojui. SCP-005 negali būti naudojamas prekybos automatų remontui, spintelių atidarymui arba bet kurio personalo atsarginio namų rakto pakeitimui. Pašalinus objektą iš komplekso, bus nedelsiant nutraukta darbo sutartis.

A priedas: Nors buvo įrodyta, kad SCP-005 veiksmingai pašalina beveik bet kokios kilmės užraktą, tolesni eksperimentai parodė, kad užrakto formos, paskirties ar tipo užmaskavimas kartais būna sėkmingas įveikiant SCP-005 gebėjimus. Maždaug 50 % atvejų, kai savanoriui nepavyko tiksliai identifikuoti užrakto, SCP-005 taip pat nepavyko ir užrakto įveikti. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, SCP-005 preliminariai buvo priskirtas prie „protingų“ ir šiuo metu atliekami tolesni bandymai, siekiant nustatyti jo kognityvinius gebėjimus. Tačiau rezultatai nerodo jokių savybių, dėl kurių jis negalėtų atpažinti konkretaus užrakinimo įrenginio, tik tai, kad minėtasis įrenginys buvo stipriai paslėptas ir užmaskuotas.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License