SCP-013 (Lithuanian)
rating: 0+x
blank.png
SCP-013updated

SCP-013

Objekto Nr.: SCP-013

Objekto klasė: Saugus

Ypatingasis izoliavimo protokolas: SCP-013 turi būti laikomos 66 zonos vertingųjų objektų saugykloje. Paveikti asmenys turi būti stebimi siekiant išsiaiškinti jų simptomų skirtumus. Paveiktų asmenų apklausos turi būti atliekamos kasdien, visi suvokimo sutrikimai turi būti pažymimi ataskaitose ir ištiriami.

Aprašymas: SCP-013 – tai bendras 242 cigarečių, pasižyminčių panašiomis anomalinėmis savybėmis, identifikatorius. Dažniausiai pastebimas panašumas tarp cigarečių yra žodžių junginys "Blue Lady", užrašytas ant kiekvienos cigaretės mėlynais rašalais.

Asmenys, įkvėpimo būdu pavartoję SCP-013, pradeda identifikuoti save kaip specifinę neatpažintą moterį. Iš liudijimų sužinota, kad moters apytikslis amžius yra 25-35 metai, apytikslis ūgis yra 1.6 m, o apytikslis svoris yra 50-55 kg. Tarp pasikartojančių detalių taip pat yra pastebėti trumpo kirpimo tamsūs plaukai, mėlynos akys bei ryškiai mėlynas lūpdažis.

Iš karto po SCP-013 suvartojimo asmenys pradeda laikyti savo atspindžius kaip turinčius šios moters bruožų. Asmenų suvokimas palaipsniui keičiasi taip, lyg jų kūnai keistųsi, įgaudami panašumų su šios moters bruožais. Pakeitimai nėra matomi; keičiasi ne paveikto asmens kūnas, bet paveikto asmens kūno suvokimas. Pokyčiai yra negrįžtami, jų neįmanoma pašalinti.

Po Iano Mailso savižudybės SCP-013 buvo rasti jo būte didelėje kartoninėje dėžėje. Po trumpos jo būto apžiūros buvo rasti šimtai figūros, turinčios panašumų su moterimi, kuria jaučiasi paveikti objekto asmenys, eskizų. Mailso lavonas, laikantis rankoje rankraštinį užrašą (tekstas pateiktas žemiau) buvo rastas prie stalo; nustatyta mirties priežastis yra perdozavimas.

Mailso būto apžiūros metu vienas iš pareigūnų, nesusijusių su Fondu, buvo paveiktas objekto efektų. Su artimiausia zona susisekė vienas iš įterptųjų darbuotojų; paveiktasis asmuo, objektas bei visi susiję įkalčiai buvo perkelti ir izoliuoti.

Šiuo metu 217 SCP-013 cigarečių yra izoliuota 66 biologinėje zonoje; 25 SCP-013 cigaretės yra izoliuotos tyrimų sektoriuje Nr. 09, jas suplanuota panaudoti panašių anomalinių efektų tyrimui.

Priedas: Toliau pateikiamas užrašo, rasto kartu su SCP-013, tekstas.

Aš visur matau tik ją. Tik liūdną mėlyną ponią.
Atrodo, aš ją žinoj turiu žin pažįstu, bet aš jos neatsimenu. Aš myliu ją, bet nežinau, kodėl. Ji tokia graži, tokia miela, tokia tyra, bet aš nieko nebežinau.
jos mėgstamiausias skonis
kur gi tu
aš tavęs pasiilgau

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License