SCP-050 (Lithuanian)
rating: 0+x
blank.png

Objekto Nr.: SCP-050

Objekto klasė: Euklidas

Ypatingasis izoliavimo protokolas: Iki šiol visi bandymai izoliuoti SCP-050 buvo beviltiški1. Esamas objekto turėtojas privalo palikti objektą toje darbo patalpoje, kurią reguliariai naudoja2.

Aprašymas: SCP-050 yra apytiksliai 1 pėdos3 aukščio skaitančios beždžionės statula. Statulos apačioje kursyviniu šriftu yra išgraviruotas žodis “Protingiausiajam”.

Statula yra atspari visiems pažeidimams4. Taip pat nėra galimybės nustatyti tikslų objekto amžių.

Palikus SCP-050 vieną, jo veiksmai gali būti apibrėžti kaip vienu metu naudingi ir priešiški esamam objekto turėtojui5. Nepaisant to, kad nepriklausomai nuo stebėjimo būdo bei stebėtojų kiekio nėra matoma, kaip objektas juda, patalpa, kurioje buvo paliktas objektas, yra kiek tik įmanoma išvaloma. Dokumentai yra tvarkingai sudedami, šiukšlės yra išmetamos, pašalinama betvarkė. Tačiau SCP-050 tuo pat metu palieka esamam turėtojui spąstus, todėl po sugrįžimo į patalpą esamam turėtojui svarbu būti atsargiam.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License