SCP-251 (Lithuanian)
rating: 0+x
blank.png

Objekto Nr.: SCP-251

Objekto klasė: Euklidas

Ypatingasis izoliavimo protokolas: SCP-251 turi būti laikomas užrakintame konteineryje. Į konteinerį draudžiama įeiti pavieniams asmenims. Tuo atveju, jei asmuo bet kokį laiką buvo konteineryje vienas, asmuo turi būti vertinamas kaip pavojingas ir priešiškas ir kuo greičiau sunaikinamas.

Konteinerį turi nuolat saugoti ginkluoti sargybiniai. Sargybiniai turi neleisti niekam, nepriklausomai nuo prieigos lygmens, judinti artefaktą arba likti su artefaktu viename konteineryje.

Iš konteinerio yra girdimi riksmai, šūviai arba ugnies traškėjimas. Šie garsai yra normalūs.

Aprašymas: Kilmė nežinoma. SCP-251 atrodo kaip mažas suvenyrinis sniego rutulys. Prisegtos objekto nuotraukos buvo padarytos per ilgą laiko tarpą, kas parodo, kad sniego rutulys yra bent dalinai gyvas. Tačiau tuomet, kai į jį žiūri keli žmonės vienu metu, nėra matoma nieko, išskyrus nesibaigiančią "pūgą". SCP-251 nebuvo judinamas nuo patalpinimo į 19 zoną momento, tačiau "snaigės" nenustojo kristi.

Matomi SCP-251 vaizdai yra ypatingai žiaurūs ir bjaurūs. Retkarčiais jos yra fantastinio pobūdžio, bet dažniausiai žiaurumas yra vaizduojamas realistiškai.

Asmenys, likę viename konteineryje su SCP-251 vieni bet kokiam laikui, vėliau patiria emocinį sukrėtimą bei pradeda elgtis ypatingai agresyviai ir ksenofobiškai.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License