Kaip ištrinti dokumentus
rating: 0+x
blank.png
[[div_ class="modalcontainer"]]
[[div_ class="modalbox "]]
[[div_ class="modalbox-title "]]

Credits

[[div_ class="credit"]]

Translated by hereifrthereifrt
[[include credit:end]]

Netyčia spustelėjau išsaugoti, o ne išsaugojau juodraštį, todėl dabar tai paskelbta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License