SCP-____-J (Lithuanian)
rating: 0+x
blank.png

Objekto Nr.: SCP-____-J

Objekto klasė: _______

Specialiosios izoliavimo sąlygos: Dėžėje mano kabinete.

Aprašymas: Akmuo, kuris verčia atidėti darbus.

Priedėlis: Tikriausiai, turi memetinių savybių ar kažko tokio.

Paskui pabaigsiu rašyti. - daktaras Vangas

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License