Alto Klefo, taip pat žinomo kaip agentas Ukulelė, Adomas ben Jahvė, Liuciferis, pirmas iš ištremtųjų, šitas ožys ir t.t., mirtis
rating: 0+x
blank.png

O paskui užgeso saulė.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License