SCP-173 (Latvian)
rating: 0+x
blank.png

Objekts №: SCP-173

Objekta klase: Euklids

Īpaši saturēšanas nosacījumi: Objektu SCP-173 vajag pastāvīgi turēt slēgtā konteinerī. Kad personālam nepieciešams ieiet SCP-173 konteinerī, jāieiet ir ne mazāk par 3 cilvēkiem un durvis ir nekavējoties jāslēdz ciet aiz tiem. Divām personām ir pastāvīgi jātur tiešais vizuālais kontakts ar SCP-173 līdz tam brīdim, kad visi darbinieki pametīs konteineri un aiztaisīs konteineri.

Apraksts: Pārvietots uz Zonu-19 1993. gadā. Izcelsme joprojām nav zināma. Tas ir izveidots no betona un armatūras ar pēdām no Krylon zīmola aerosola krāsas. SCP-173 ir dzīvināts un ārkārtīgi naidīgs. Objekts nevar kustēties tajā laikā, kad atrodas tiešā redzamības skatā. Tiešais redzamības skats nekad nedrīkst būt pārkāpts strādājot ar SCP-173. Personāls, kuru piešķīra ieiet konteinerī, ir instruēts brīdināt viens otru, pirms tam, kad mirkšķināt. Objekts, kā ziņots, uzbrūk laužot kaklu pie galvaskausa pamatnes vai žņaudzot. Uzbrukuma gadījumā personālam vajag lietot darbības bīstamu objektu Klases 4 noturēšanai.

Personāls ziņo akmens skrāpēšanas skaņas, kas rodas no konteinera, kad neviena nav iekšā. Tas ir uzskatīts par normālu un par jebkādām izmaiņām šajā uzvedībā vajag nekavējoties ziņot pašreizējam HMCL uzraudzītājam.

Sarkanbrūnā substance uz grīdas ir maisījums no izkārnījumiem un asinīm. Šo vielu izcelsme nav zināma. Korpusus ir nepieciešams tīrīt reizi divās nedēļās.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License