SCP-002 (Dutch)
rating: 0+x
blank.png

Objectnummer: SCP-002

800px-SCP002-new.jpg

SCP-002 in insluitingszone

Klasse: Euclid

Speciale Insluiting Procedures: SCP-002 moet ten alle tijde aangesloten blijven aan een geschikte energiebron om het te houden in wat er uitziet als een "oplaad-modus." In het geval van een kortsluiting wordt de noodbarrière tussen het object en de faciliteit gesloten en de onmiddelijke omgeving geëvacueerd. Eens faciliteit energie hersteld is moeten afwisselende golven van X-ray en ultraviolet ligt over de zone flitsen totdat SCP-002 heraangebracht is aan de energiebron en zich terug in "oplaad-modus" vindt. De insluitingszone moet ten alle tijde in negatieve luchtdruk gehouden worden.

Teams die een minimum van twee (2) leden hebben zijn nodig binnen 20m van SCP-002 of haar insluitingszone. Personeel zouden met eenander ten alle tijde fysiek contact moeten houden om te confirmeren dat er een andere persoon aanwezig is aangezien waarnemingen eventueel verdoft worden, scheef worden gezet of onder invloed komen van nabijheid aan het object.

Geen Personeel onder Level 3 zijn toegelaten binnen SCP-002. Deze regel kan worden genegeerd via geschreven toelating door twee (2) off-site Level 4 administratoren. Commandopersoneel die zo'n toelating gegeven worden moeten geëscorteerd worden door ten minsten vijf (5) Level 3 beveiliging personeel voor de duur van hun contact en moeten tijdelijk hun rank en beveiligingsklaring opgeven. Na contact wordt het commandopersoneel ten minsten 5km van SCP-002 geëscorteerd om tweeenzeventig (72) uur lange quarantaine en een psychologische evaluatie te ondergaan. Als ze geacht worden terug te mogen werken door psychologisch personeel worden rank en beveiligingsklaring teruggegeven nadat hun quarantaine eindigt.

Beschrijving: SCP-002 lijkt op een tumor-achtig, vlezig groeisel met een volume van ongeveer 60 m3 (of 2000 ft3). Een ijzeren luik aan een kant lijdt tot de binnenkant die eruit ziet als een laag-huur appartement van bescheiden grootte, één muur van de kamer heeft een enkel raam, deze opening is echter niet zichtbaar van de buitenkant. De kamer is bemeubeld met meubels die, met dichter onderzoek, zijn opgebouwd met gebeeldhouwde botten, gevlochten haar en verschillende andere biologische stoffen geproduceerd door het menselijk lichaam. Alle stoffen die tot nu toe getest zijn tonen onafhankelijke of gefragmenteerde DNA volgordes in elk object in de kamer.

Zie Muhausen Report [cross-ref:document00.023.603] voor details te maken met de ontdekking van het object.

Referentie: Tot vandaag is het object verantwoordelijk voor de verdwijning van zeven personeelsleden. Gedurende het verblijf van het object in de faciliteit heeft het zichzelf ook verder bemeubeld met twee lampen, een mat, een televisie, een radio, een zitzak, drie boeken in een onbekende taal, vier stukken kinderspeelgoed en een kleine potplant. Tests met een variatie aan lab dieren inclusief hogere primaten hebben gefaald om een reactie uit te lokken in SCP-002. Ook cadavers falen om een effect te produceren. Het process dat het object gebruikt om organische materie om te zetten in de meubels start blijkbaar enkel bij de introductie van levende mensen.

Mulhausen Report [00.025.603]
Het volgende is een kort gedetailleerd rapport over de ontdekking van SCP-002
Het object was ontdekt in een kleine krater in noord-Portugal waar het de aarde heeft geraakt uit haar baan errond. Omringd door een schelp van dikke steen, het vlezig exterieur van het object was blootgesteld door de landing. Een locale boer kwam de krater tegen en rapporteerde zijn vondst aan de dorp-ouderling. Het object kreeg SCP aandacht toen een Level 4 agent die in de omgeving gepost stond een kleine radioactieve anomalie detecteerde gegenereerd door het object.
Een verzameling team van SCP beveiliging personeel geleid door Generaal Mulhausen werd onmiddelijk naar de zone gestuurd waar ze snel het object in een grotere container beveiligden en intiele testen uitvoerden met subjecten van het nabije dorp. Drie mannen werden individueel in de structuur gestuurd en verdwenen één voor één. Na het ontdekken van deze dodelijke eigenschap van het object gaf Generaal Mulhausen een Level 4a Terminatie Bevel van alle getuigen (ongeveer 1/3 van het dorp) uit om de kennis van buitenaf over het object te voorkomen en startte de transport naar SCP faciliteit [DATA VERWIJDERD]
Tijdens voorbereiding voor transport werden vier SCP beveiligings personeel om onverklaarbare reden naar het object toegetrokken waar zijn ook meteen verdwenen. Na onderzoek leek het of het object meerdere nieuwe meubels had "gegroeid" en begon te lijken op de binnenkant van een appartement. Generaal Mulhausen beval meteen de aanvraag van meerdere Klasse III HAZMAT uniforms voor de overige beveiligings team leden die voortgingen met de container op een wachtend vrachtschip te tillen voor transport naar de SCP insluiting faciliteit.
[DATA VERWIJDERD]
[DATA VERWIJDERD]
Volgende de terminatie van Generaal Mulhausen, SCP-002 was herbeveiligd door SCP personeel en werd in speciale insluiting gebracht in [GECLASSIFICEERD] waar het momenteel verblijft. Personeel met een klaring onder Level 3 worden toegang verboden tot de SCP-002 container zonder voorafgaande toelating door ten minste twee Level 4 personeelsleden na het Mulhausen incident.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License