SCP-173 (Dutch)
rating: 0+x
blank.png

Objectnummer: SCP-173
Klasse: Euclid

Speciale Insluiting Procedures: Object SCP-173 moet ten alle tijden in een afgesloten ruimte gehouden worden. Wanneer personeel SCP-173's container moet betreden moeten minstens 3 personen samen binnengaan en de deur moet opnieuw vergrendeld worden achter hen. Op elk moment moeten minstens twee personen direct oogcontact houden met SCP-173 tot al het personeel de container verlaten en opnieuw vergrendeld hebben.

Beschrijving: Verplaatst naar site-19 1993. Oorsprong is tot nog toe onbekend. Het object bestaat uit gewapend beton met sporen van Krylon verf. SCP-173 is levend en extreem vijandig. Het object kan niet bewegen terwijl het door iemand bekeken wordt. Zicht op SCP-173 mag op geen enkel moment onderbroken worden. Personeel dat de container te betreedt dient elkaar te verwittigen alvorens te knipperen. Voor zover bekend valt het object aan door ofwel de nek te breken ofwel door verstikking. In geval van een aanval moet personeel zich houden aan de Klasse 4 opsluiting van een gevaarlijk object procedures.

Personeel hebben gemeld dat er geluiden van schrapende stenen uit de ruimte komen waarin het object opgesloten is zonder aanwezigheid van andere personen. Dit wordt gezien als normaal en elk verschil in gedrag moet worden gemeld aan de aanwezige HMCL leidinggevende.

De rood-bruine smurrie op de vloer is een combinatie van uitwerpselen en bloed. oorsprong van deze materialen is onbekend. De ruimte moet twee keer per week schoongemaakt worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License