SCP-012 (Romanian)
rating: 0+x
blank.png

Obiect #: SCP-012

Clasa Obiectului: Euclid

Proceduri Speciale de Izolare: SCP-012 trebuie să fie păstrat într-o cameră întunecată tot timpul. Dacă obiectul este expus la lumină sau este văzut de personal folosind o frecvență de lumină alta decât cea infraroșie, îndepărtați personalul pentru analiza sănatății mintale si fizice. Obiectul trebuie închis într-o cutie ecranată cu fier, suspendată de tavan la o distanță minimă de 2.5 m (8 ft) față de podea, pereți și alte deschizături.

Descriere: SCP-012 a fost recuperat de către Arheologul K.M. Sandoval în timpul excavării unui mormânt din nordul Italiei distrus într-o furtună recentă. Obiectul, o piesă de partitură scrisă de mână, intitulată "On Mount Golgotha", parte dintr-un set mai mare de partituri, pare să fie incomplet. Cerneala roșie/neagră, în prim-plan considerată a fi o formă de cerneală naturală de fructe de pădure sau colorant natural, s-a dovedit mai târziu a fi defapt sânge de om de la mai mulți indivizi. Primul personal care a localizat foaia, (Salvarea Specială Zona 19) a avut 2 (doi) membri care au înnebunit după vizualizarea partiturii, aceștia încercând să își foloseasca propriul sânge pentru a finaliza compoziția, ducând in cele din urmă la pierderi masive de sânge și traume interne.

În urma investigațiilor inițiale, mai mulți subiecți de testare au fost supuși experimentelor. În fiecare caz, subiecții s-au mutiliat singuri pentru a își folosi propriul sânge cu scopul de a termina compoziția, rezultând în simptome ulterioare de psihoză și traume masive. Persoanele care au reușit să termine o secțiune din compoziție s-au sinucis imediat, declarând compoziția ca fiind "imposibilă de finalizat". Încercările de a interpreta muzica au dus către o cacofonie dezagreabilă, fiecare parte instrumentală neavând corelație sau armonie cu alte instrumente.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License