SCP-173 (Romanian)

Obiect #: SCP-173

Clasa Obiectului: Euclid

Proceduri Speciale De Izolare: SCP-173 trebuie să fie păstrat într-un container blocat tot timpul. Când personalul trebuie să intre în containerul lui SCP-173, nu mai puțin de 3 persoane pot intra în orice moment, iar ușa trebuie să fie din nou blocată în spatele acestora. În orice moment, două persoane trebuie să mențină contact vizual direct cu SCP-173, până când întregul personal a părasit și blocat din nou containerul.
Descriere: Mutat în Zona-19 în 1993. Originea acestuia este încă necunoscută. Este construit din beton și armătură cu urme de vopsea de marcă Krylon. SCP-173 este animat și extrem de ostil. Obiectul nu se poate mișca atunci când se află într-o linie de vedere directă. Linia de vedere cu SCP-173 nu trebuie să fie întreruptă în niciun moment. Persoanele însărcinate să intre în container sunt instruite să se avertizeze una pe cealaltă înainte de a clipi. Obiectul a fost raportat atacând prin ruperea gâtului de la baza craniului sau prin strangulare. În caz de atac, personalul trebuie să respecte procedurile de izolare ale obiectelor periculoase de Clasa 4.

Personalul raportează deseori sunete de piatră răzuită provenite din interiorul containerului atunci când nimeni nu este prezent înăuntru. Acest lucru este considerat normal, iar orice schimbare a acestui comportament trebuie raportată supraveghetorului în sarcină.

Substanța brun-roșiatică de pe podea este o combinație de fecale și sânge. Originea acestor materiale este necunoscută. Podeaua trebuie curățată de două ori pe săptămână.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License