SCP-1504 (Tagalog)
rating: 0+x
blank.png

ANG DOKUMENTONG ITO AY NAKUHA MULA SA SITE ███ DOCUMENT VAULT.

Anomalous Object #: AO-1504-WGGYXJK

Katangian:Isang natatanging tao na hindi nasasaktan.

Petsa ng Pagbawi: ██-██-████

Lugar ng Pagbawi: ████████, ████

Kasalukuyang Katayuan: Ang AO-1504 ay kasalukuyang nakapiit sa isang standard humanoid containment cell Nawawala


Addendum-1504-1:

Interviewed: AO-1504

Interviewer: Dr. Loyd

Foreword: AO-1504 ay tinatanong tungkol sa pinagmulan nito.

Addendum-1504-2:

Hindi talaga namin alam ang kanyang kakayahan. Hindi namin alam kung ano pa ang puwede niyang gawin. [DATA CORRUPT]

[DATA CORRUPT]. Sa tingin ko naaapektuhan niya ang mga kompyuter. Ang aming automatic security system ay biglang “nagloloko”. May breach dito, may breach doon. Pero hindi nakakagulat. Pero, ang ating Keter ay nakatakas. Kalahati lang ng staff ang nakapansin dito. Yung ibang kalahati? Lahat sila patay. Pero naikulong din namin ito muli.

Humiling kami ng karagdagang staff, pero walang sumagot. Paubos na ang mga supplies namin, kaya humingi pa kami. Wala. Hindi rin nga nila pinansin na kami ay nandito. Marami pang breach, kamatayan, pero hindi namin pinansin ang mga ito. Hindi ko din alam kung bakit wala kaming pakielam sa dahilan ng pagkamatay nila.

[DATA CORRUPT]

Kanina ngayon, nagkaroon ng malawakang containment breach. Lahat ng pintuan ay bukas dahil sa “pagloloko” na nabanggit ko kanina. Karamihan sa mga natitirang staff ay patay na. Kakaunti nalang ang mga natitirang buhay pa. Hindi namin puwedeng baliwalain ang ganitong kalaking breach. Pero ang ibang sites ng Pundasyon ay maaaring hindi ito pansinin. Sasabihin lang nila na normal ito at hindi pansinin.

Ilalagay ko na ito sa vault, at pasasabugin ang on-site nuke. Nasugatan nako ng malala, ang pagsabog ay makakapagligtas pa ng Maraming buhay kesa sa kinitil nito. Kung sino man ang makakita neto, pakisabi sa asawa ko na mahal ko siya at pasesnya na sa mga oras na nawala. Pakisabi ang aking pamamamaalam at iniisip ko siya habang ako ay namamatay.

— Researcher Darryl Loyd

Paaalala: Ito ay sulat kamay na nakapaloob sa dokumento na inilagay sa Precious Document Vault. May bahid ito ng dugo na nalamang nagmula kay Dr. Loyd. Ang ilang bahagi ng sulat ay hindi malaman dahil sa dugo.

Addendum-1504-3: Ang nuclear warhead sa Site ███ ay sumabog noong ██/██/████ para maiwasan ang isang Class-7 Containment Breach. █ bilang ng mga anomalya ang nasira dahil sa pagsabog. █ bilang ng mga anomaly ang nabawi at █ bilang ng mga anomaly ang nawawala, kasama ang AO-1504. ███ bilang ng tauhan ng Pundasyon ang namatay sa Site ███.


ANG DOKUMENTONG ITO AY NADAGDAGAN KASABAY NG PAGBAWI NG IBA PANG IMPORMASYON MULA SA SITE ███.

Aytem Bilang: SCP-1504

Object Class: Keter

Special Containment Procedures: Ang SCP-1504 ay kasalukuyang hindi pa nakukulong. Kapag natagpuan, ang mga tauhan ng Pundasyon ay kailangang ipagbigay alam ito sa kasalukuyang project head. Kapag natagpuan, ito ay marapat na dalhin sa Area 114.1 at ilagay sa 3m x 3m x 3m containment chamber.
Kinaikailangan ang apat na Level 3 staff member ara mapasok ang containment chamber. Dalawang staff member ang kailangang manatili sa loob ng control room para maisagawa ang failsafe kung sakaling subukan nito tumakas. Ang failsafe ay ang pagpuno sa containment chamber at karatig na lugar ng Halothane vapor, na napatunayang –makakapanghina sa SCP-1504—. Ayon sa masusing pagaaral, manghihina ang SCP-1504 kapag ito ay tinamaan sa ulo ng malakas. Ito ay kinakailangang maikulong palagi sa pamamagitan ng pag talibugso at ng vapor.
Ang ibang staff members ay kinakailangang tanggalin ang mga kandado ng sabay sabay. Hindi bababa sa apat na guwardiya ang poprotekta sa kanila habang isinasagawa ito. Pagkatapos maisara, isang staff member ang maaaring pumasok sa containment chamber. Kapag nakabukas ang containment chamber, ang lahat ng guwardiya ay inaasahang nakahanda kung sakaling subukan nito tumakas
Walang automatic systems ang maaaring gamitin sa Area 114. Ang lahat ng pintuan at containers ay naka sara gamit ang mga simpleng kandado. Lahat ng mga tauhan na nakadestino sa Area 114 ay dapat makapasa sa parapsychology o may malakas na isip sa perception shifts.
Deskripsyon: Ang SCP-1504 ay isang maputing lalaki na may 1.95 metrong laki. Ang itsura nito ay hindi pansin, maliban sa maliit na balat sa kanang balikat nito. Ito ay may kakayahang hindi masaktan o mapatay.

Ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng SCP-1504 ay hindi mapapansing kakaiba ng mga nasa paligid nito, bagkus, ito ay naaayon sa kung ano ang gustuhin ng mga ito. Ang SCP-1504 ay naiulat na umaatake sa mga tauhan, na naniniwalang nagatakon lamang o ginawa nila ito sa kanilang mga sarili. Ito ay may kakayahang umapekto sa mga electronics at automatic systems.
Ang SCP-1504 ay napansin ng Pundasyon dahil hindi ito nasasaktan at inuri bilang isang Anomalous Object pagkatapos ng mga pagsubok. Ito ay nakakulong sa Site ███ sa Anomalous Object wing facility. Noong █/██/████, isang malawakang site security failure at containment breach ay nag bunga sa pagsabog ng mga on-site nuclear warhead.
Ang SCP-1504 ay idineklarang nawawala pagkatapos hanapin sa nasabing site at hindi nakita ang mga labi. Isang mababang prioridad na paghahanap ang naisagawa pero nagging mataas na prioridad pagkatapos mahanap ang dokumento sa itaas. Ang MTF Eta-6, (alyas Awareness Filter) ay nabuo para hanapin ang SCP-1504.
Addendum-1504-1: Pagkatapos masuri ng maigi ang dokumento, ang mga sagot ng SCP-1504 ay naiiba mula sa naunang rekord. Dinagdagan ang dokumento ayon sa mga nakitang sagot.

Interviewed: SCP-1504

Interviewer: Dr. Loyd

Foreword: Ang SCP-1504 ay tinatanong tungkol sa pinagmulan nito.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License